Vinden

Top Industrie - Textiel, hout, meubels - Rekenen op robuust relanceplan

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie gaat het nieuwe jaar in met de langverwachte Brexitdeal op zak. De sector hoopt op een stevig herstel na de coronashock van 2020. Fa Quix, de topman van de sectorfederatie Fedustria, roept de overheden op om een omvangrijk crisispakket uit te werken om zoveel mogelijk faillissementen te vermijden en banen te redden. (Kurt De Cat)

In goede tijden is de Belgische textielindustrie goed voor een omzet van 4,4 miljard euro, tachtig procent daarvan komt van de export. In de sector zijn ongeveer 630 bedrijven actief met zo’n 19.700 werknemers. Voor het coronajaar 2020 stevent de textielindustrie af op een krimp van 10%. “Al in het eerste kwartaal is de omzet van de textielindustrie gedaald met zeven procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal werden we reeds geconfronteerd met een halve maand lockdown”, zegt Fa Quix, de directeur-generaal van Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie.

Voor het tweede kwartaal, in volle lockdown, zijn de cijfers dramatisch: de sectoromzet krimpt met 27,4%. “April en mei waren zeer slecht, gelukkig worden de cijfers getemperd door een redelijke maand juni”, duidt Quix. Hij zag de textielsector weer opveren in het derde kwartaal. “We zagen een heropleving van plus 1,5% tegenover het derde kwartaal van 2019.”

Rollercoaster

De omzet evolueert als een ware rollercoaster op het ritme van de coronapandemie. “Het was een heel uitgesproken beweging: van een diepe inzinking naar een fors herstel. Voor het vierde kwartaal van 2020 verwachten we opnieuw een achteruitgang maar die zal niet zo uitgesproken zijn. Oktober was een zeer goede maand maar in november hadden we de tweede lockdown. In december zijn Nederland en Duitsland, twee belangrijke markten voor onze sector, in lockdown gegaan. Het zal zeker en vast minder goed zijn dan we aanvankelijk hadden gedacht”, stelt Fa Quix. Volgens een Fedustria-enquête gaat de sector er met vijf procent op achteruit in het laatste kwartaal van 2020, al worden er grote verschillen tussen de bedrijven gerapporteerd. “We stellen vast dat de coronacrisis de verschillen tussen de bedrijven enorm heeft vergroot. Ongeveer een kwart van de textiel- en meubelbedrijven zegt dat de activiteit in 2020 zal dalen met minstens 20%. Een vijfde van de bedrijven verwacht een stijging van 20% en 15% spreekt van een stabilisatie”, zegt Quix. De extreme verschillen zijn niet toe te wijzen aan bepaalde sectoren, het gaat eerder om producten, markten en timing van de lockdowns in de exportmarkten. “Bedrijven die sterk op de Franse markt focussen hebben afgezien door de strenge lockdown daar, wie veel met het Verenigd Koninkrijk zaken doet, deed het niet slecht in het najaar. De Britten hebben veel soepeler gereageerd en de winkels bleven er open. Als je markt toevallig daar is waar de winkels open zijn en de consumptie blijft draaien, dan doe je goede zaken”, stelt Fa Quix.

Fedustria probeerde de binnenlandse vraag aan te zwengelen met een ludieke mediacampagne die de Belgen opriep om te investeren in het interieur. Een uitgeleefde zetel, niet-meer-zo-hippe meubelen, een te klein thuisbureau, een piepende ingemaakte kast, een versleten vloerkleed,… het zijn maar enkele voorbeelden van interieurproducten die weleens aan vernieuwing toe zouden kunnen zijn. De federatie riep de consument op om de Belgische producenten, interieurbouwers en merken een hart onder de riem te steken. “Mensen besteden meer tijd thuis en willen het gezellig maken, anderzijds is er ook budget dat niet besteed is omdat er minder is uitgegeven aan vakanties, restaurantbezoeken en vrije tijd”, weet Quix. Andere textielsegmenten die het goed doen in coronatijden zijn de hele supply chain rond medisch textiel, mondmaskers, chirurgische pakken, beschermkledij voor verpleegkundigen, enzovoort. “Alles wat naar de zorg gaat, heeft het goed gedaan”, zegt Fa Quix. Andere niches hadden dan weer zwaar te lijden onder de pandemie. “Beurstapijt ligt helemaal plat, textielproducten voor de automotive industrie doen het ook niet goed. Het gaat om goede producten en sterke bedrijven maar de markten doen het niet goed.” De niche van het technisch textiel doet het globaal gezien goed, de curve is minder diep gezakt door de coronacrisis maar het herstel verloopt wel traag. “Technisch textiel zit nog altijd niet op het niveau van voor de coronacrisis terwijl de tapijtindustrie veel dieper is gezakt in het tweede kwartaal maar in september en oktober boven het niveau van 2019 uitkwam”, weet Quix.

Fors herstel

Bij Fedustria schatten ze dat de coronacrisis tussen de 500 en 1.000 banen zal kosten op termijn. Tot op vandaag is er van herstructureringen of banenverlies nog geen sprake. Dankzij de massaal ingevoerde tijdelijke werkloosheid is er nog geen nood om drastisch in te grijpen. “De tijdelijke werkloosheid is heel belangrijk voor de maakindustrie. 66% van onze bedrijven zal er nog een beroep op moeten doen in de eerste maanden van 2021”, denkt Fa Quix. Op het dieptepunt van de crisis in april was 60% van alle werknemers in de textielsector in tijdelijke werkloosheid. In de maand juli was dat percentage al gezakt naar 10%. “Zodra het beter gaat, wordt dat instrument snel losgelaten. Het is een zeer flexibel systeem, uitstekend om crisissen op te vangen. Zodra er werk is, worden de mensen teruggeroepen.” Voor Fedustria moeten de crisismaatregelen worden bestendigd tot medio 2021. De federatie verwijst in eerste instantie naar de algemene toepassing voor arbeiders en bedienden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona, opnieuw zonder voorafgaande voorwaarden.

De topman van Fedustria verwacht niet meteen grote ontslagrondes in de sector. “Uit onze enquêtes blijkt dat 60% van de lidbedrijven aangeeft dat ze geen werknemers zullen moeten ontslaan. 40% denkt van wel. En van die 40% stelt de grote meerderheid dat het aantal ontslagen beperkt zal blijven tot maximaal 10% van het personeelsbestand.” Een tiende van de bevraagde bedrijven stelt dat ze toch meer dan 10% van de werknemers zullen moeten laten afvloeien. De textiliens verwachten dat hun productieactiviteiten in de loop van 2021 weer op een normaal peil zullen draaien. “De verwachting is dat de productie fors zal hernemen vanaf het tweede kwartaal. Het eerste kwartaal zal nog moeilijk zijn, we verwachten een krimp van 2,5%. Al is het afwachten hoe hard de lockdownmaatregelen zullen zijn. Als de winkels weer dicht moeten, zullen we dieper zakken in het eerste kwartaal”, voorspelt Quix. De hele productieketen hangt aan elkaar. Tijdens de tweede lockdown in het najaar van 2020 mochten de fabrieken openblijven en moesten de zogenoemde niet-essentiële winkels dicht. “Dat is inconsequent”, oordeelt Fa Quix. “Fabrieken draaien niet als de winkels niet open zijn. Aan wie gaan ze hun productie verkopen? Niet-essentiële winkels hadden nooit gesloten mogen worden. Ze kunnen perfect werken volgens de regels.” Op basis van cijfers van de handelsfederatie Comeos heeft de detailhandel in de maand november 2,5 miljard euro omzet gemist, honderd miljoen per winkeldag.

Relanceplan

Om de economie aan te zwengelen, zoveel mogelijk faillissementen te vermijden en banen te redden, rekent Fedustria op een ingrijpend relanceplan van de overheden. De federatie pleit onder andere voor een verhoging van de overheidsinvesteringen als motor van de economie: van 2,5% naar 4,5% van het BBP. “Onze bedrijven verwachten ook een zo normaal mogelijke businessomgeving en fiscale incentives om investeringen te doen. Dat kan via verhoogde afschrijvingen bijvoorbeeld”, zegt Fa Quix. Zonder steunmaatregelen dreigen de investeringen stil te vallen. Meer dan een vijfde van de Fedustria-bedrijven zegt nu al dat geplande investeringen uitgesteld worden. En van uitstel kan afstel komen. “Ook de innovatie-inspanningen van de bedrijven moeten extra worden aangemoedigd, door hogere steunpercentages voor onderzoek & ontwikkeling en dit voor zowel individuele als collectieve innovatieprojecten”, stelt Quix.

Een meevaller in het coronajaar was het op de valreep sluiten van een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Met de deal worden invoerrechten en handelsquota vermeden. “Voor de textielsector spreek je toch over invoerrechten van 8%, dat is belangrijk. De grootste getroffen groep bedrijven is actief in interieurtextiel met vasttapijt, meubelstoffen, decoratiestoffen en matrastijk. Het Verenigd Koninkrijk is hun belangrijkste exportmarkt, goed voor 600 miljoen euro of een kwart van de omzet”, duidt Quix. In de aanloop naar de deadline van eind 2020 werden er voorraden opgebouwd. Dat betekent dat er in het eerste kwartaal van 2021 een terugval zal zijn, naast het feit dat de pandemie daar middels een nieuwe virusvariant toeslaat. “We denken dat er zelfs met deze deal een verschuiving zal optreden tussen de leveranciers. Kleinere spelers zullen afhaken omdat uitvoeren naar het VK te complex wordt. Voor bepaalde bedrijven is het sop de kolen niet meer waard”, zegt Fa Quix. Hij ziet de Britse markt in recessie gaan en dat is in het voordeel van goedkopere concurrenten uit Turkije of het Verre Oosten. “We gaan ervan uit dat de Britse markt zal afzien in 2021. De Brexit is een verarming, de marktvraag zal lager zijn dan normaal. De Britse consument zal erop achteruitgaan. Men verwacht een miljoen minder banen in het VK dit jaar, dat gaan we voelen. Misschien herpakken ze zich tegen de zomer als de situatie wat gestabiliseerd is.”

 

Dit artikel is verschenen in Top Industrie die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992