Vinden

Top Industrie - Nettogroei bedrijven maar zorgwekkende stresstest

Trends Top Industrie 2021 staat in het teken van de coronacrisis, ook al heeft die nog geen impact op de cijfers van de jaarrekeningen voor boekjaar 2019. Toch zijn er onrustwekkende signalen in onze meest actuele statistieken en analyses.

Er waren nog nooit zoveel actieve ondernemingen als in 2020. De teller staat op 1.526.812. Dat heeft enerzijds te maken met een sterke daling van het aantal faillissementen (-32%), een stabiel aantal starters en veel minder stopzettingen (-21%).

De door Trends Business Information ontwikkelde Covid-19 stresstest geeft echter een weinig hoopvol beeld van de toekomst. Volgens het algoritme hebben momenteel zo’n 90.000 balansplichtige ondernemingen een ontoereikende solvabiliteit (=1/5e).

Ook in de industriesector merken we dezelfde tendens: een sterke nettogroei (1.305 ondernemingen, bijna 3 keer zoveel als in 2019) maar 1 op 5 bedrijven met een negatieve solvabiliteit.

Industrie_Populatie

Industrie_Stresstest

Het wordt dus uitkijken naar hoe de overheid omgaat met de noodzakelijke maatregelen. Hopelijk trekt ze de juiste conclusies om de echte zombiebedrijven uit onze economie te halen.

Positief voor de sector is dat ook dit jaar de Trends Manager van het Jaar (Dirk Coorevits, CEO Soudal) een industrieel is. We kijken nu al uit naar de eerste cijfers van 2020 én de impact van de crisis.

 

De nieuwe Top Industrie is beschikbaar in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992