Vinden

Top ICT - Een kwestie van dienstverlening

Het voorbije jaar was verre van normaal. De digitalisering waar de IT-sector al langer de mond van vol heeft, kreeg een opvallende versnelling. Daarbij schoven we opnieuw een eind op richting meer dienstverlening. Bedrijven beschouwen IT meer en meer als een set van diensten. Ze doen dat niet alleen voor security of opslag. Zelfs on-premise infrastructuur is dezer dagen as a service beschikbaar. (Dries Van Damme)

Maar laten we eerst even stilstaan bij de manier waarop de consument IT als een dienst ervaart. In coronatijden denken we dan meteen aan het succes van e-commerce. En akkoord, e-commerce bestaat intussen ruim twintig jaar, toch bleek er een coronacrisis nodig om de laatste twijfelaars over de streep te trekken. Met name de sluiting van de winkels en restaurants zette heel wat consumenten ertoe aan online te bestellen. Volgens de BeCommerce Market Monitor kochten de Belgen in 2020 een derde meer producten online dan het jaar daarvoor. Volgens het marktonderzoeksbureau besteedde de Belgische consument de helft van zijn online aankopen bovendien bij Belgische webshops. Opvallend genoeg ging de Belgische e-commercesector er in zijn geheel met zo’n tien procent op achteruit in 2020. Tegenover de grote stijging in de online verkoop van producten, stond met name een daling in de online verkoop van diensten.

De groeiende interesse voor e-commerce is trouwens een internationaal fenomeen. Uit onderzoek van cybersecurityspecialist ESET blijkt dat 61% van de consumenten wereldwijd vandaag vaker online winkelt dan voor de pandemie. Belangrijk is daarbij dat het gestegen online aankoopgedrag wellicht ook na de coronacrisis blijft doorwerken. Vier op tien van de bevraagde consumenten – in Europa, de VS, Australië, Japan en Brazilië – denken zelfs dat ze na de crisis nog meer online zullen shoppen dan nu. Dat we iemand niet langer begroeten met een handdruk, zal dus niet het enige element in ons gedrag zijn dat de hele corona-episode grondig heeft bijgestuurd.

Opportuniteit voor criminaliteit

Samen met de berichten over de online koopdrang van de consument verschenen het voorbije jaar echter ook de meldingen van een nieuwe golf cybercriminaliteit. Niet dat het een verrassing was: meer online activiteit doet bij cybercriminelen automatisch een belletje rinkelen. In het voorjaar van 2020 zagen we dan ook een enorme toename in phishing. Meestal krijgt het slachtoffer een e-mail met een link die ogenschijnlijk naar de website van een vertrouwde omgeving leidt, zoals het online platform van een bank of een winkel. De informatie die het slachtoffer daar achterlaat – een paswoord of kredietkaartgegevens – komt zo in cybercriminele handen terecht.

Het volume aan pogingen tot phishing is nauwelijks te vatten. Alleen al in België onderschepte beveiligingsbedrijf Trend Micro liefst 44 miljoen pogingen tot phishing via e-mail. Wereldwijd waren aanvallen via e-mail goed voor 91% van de 62,6 miljard pogingen tot phishing die Trend Micro in 2020 wist te blokkeren. Het bedrijf detecteerde het voorbije jaar meer dan veertien miljoen unieke website-adressen waar cybercriminelen nietsvermoedende surfers via phishing naartoe trachtten te loodsen. Niet toevallig: het overgrote deel van die sites richtte zich expliciet op thuiswerkers.

Niet met mij

Geïnspireerd door de coronacrisis pasten online oplichters de boodschappen in hun phishing e-mails aan. Zo waren er een tijdlang berichten in omloop waar zelfstandigen zich zogezegd konden aanmelden voor een coronatoelage. Ziet u meteen dat zo’n bericht verdacht is? ‘Natuurlijk, niet met mij’, denkt u wellicht. In de studie van ESET stellen twee op drie van de bevraagde consumenten dat ze een phishing e-mail kunnen herkennen. De waarheid gebiedt ons te zeggen dat die consumenten zichzelf overschatten. Tegelijk zegt een studie van Google dat de consument zich wel meer en meer bewust is van online risico’s. Eén op zes consumenten voelt zich bij het online shoppen ‘niet bijzonder veilig’ of zelfs ‘helemaal niet veilig’.

De verschillende trends – meer e-commerce, meer phishing en een groter online onveiligheidsgevoel – laten zich ook aflezen uit het aantal klachten rond online shoppen dat de Belgische overheid bereikte. Dat waren er in 2020 meer dan ooit tevoren. Het aantal klachten over Belgische webshops is zelfs verdubbeld, bleek uit cijfers die De Tijd kon inkijken. De FOD Economie riep in de krant de consument alvast op om vooral zelf waakzaam te zijn. De slagkracht van de Economische Inspectie om tegen frauduleuze praktijken op te treden, blijkt in de praktijk vrij beperkt.

Investeren in beveiliging

In de bedrijfswereld is vooral ransomware tot een ware plaag uitgegroeid. Het fenomeen is intussen bekend: malware dringt op het bedrijfsnetwerk binnen en versleutelt er data en systemen. De aanvallers eisen losgeld in ruil voor het vrijgeven van de getroffen omgeving. Volgens onderzoek van Unit 42, de onderzoeksgroep van beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks, is de gemiddelde hoeveelheid losgeld die bedrijven voor een aanval met ransomware betaalden in 2020 met 171% gestegen. Slachtoffers van ransomware hoestten vorig jaar gemiddeld 312.493 dollar op. Voor alle duidelijkheid: dat bedrag ligt flink wat lager dan wat de criminelen doorgaans eerst eisen.

De ware kosten van een aanval liggen echter hoger dan het losgeld, omdat getroffen bedrijven vaak een externe partij inzetten om de zaak te onderzoeken en advies in te winnen. Het verbaast dan ook niet dat security het komende jaar het belangrijkste investeringsdomein blijft voor de CIO. Onderzoeksbureau Gartner bracht de plannen van de gemiddelde CIO in kaart via een wereldwijde bevraging. De helft van de CIO’s geeft aan extra medewerkers aan te trekken om de digitalisering van hun bedrijven verder te ondersteunen, onder meer in het kader van automatisering, het gebruik van cloudplatformen en het faciliteren van thuiswerk. Toch kunnen we er niet omheen: het domein waarvoor de meeste CIO’s extra eigen mensen willen aanwerven, blijft beveiliging. Dat is ook logisch. Het belang van security neemt alleen maar toe naarmate bedrijven meer in automatisering, cloud en thuiswerk investeren.

Veilig in de cloud

Thuiswerk maakte het voorbije jaren heel duidelijk hoe bedrijven opschuiven richting IT as a service. De versnelling richting thuiswerk die de coronacrisis veroorzaakte, onderstreepte in de eerste plaats het belang van de cloud. Bedrijven van wie de medewerkers vanop afstand geen toegang konden krijgen tot applicaties en data zaten plots met een wel erg prangend probleem. Voor heel wat ondernemingen was het bij de eerste lockdown alle hens aan dek om thuiswerk mogelijk te maken. Heel vaak kozen ze daarbij voor de snelste, meest pragmatische weg. Bedrijven die toen – omdat snel schakelen nu eenmaal nodig was – de beveiliging van de omgeving een iets lagere prioriteit gaven, zijn daar intussen van moeten terugkomen. Maar, bedrijven kunnen security ook perfect als een dienst afnemen bij een leverancier, blijkt nu.

Het blijft immers een hele uitdaging om een hybride omgeving adequaat te beveiligen. De klassieke perimeter met on-premise infrastructuur die enkel on-premise bruikbaar is, bestaat niet meer. In de praktijk steunen bedrijven op data en systemen die zich in verspreide slagorde over on-prem infrastructuur en diverse clouds bevinden. De beveiliging van dat geheel is het domein van gespecialiseerde dienstverleners, zoals HYCU uit het Amerikaanse Boston. Het bedrijf ging van start met de ontwikkeling van back-upplatformen voor heel specifieke omgevingen: Nutanix en VMware. Intussen zijn daar Google Cloud, Microsoft Azure en Amazon Web Services bijgekomen.

“Door de coronacrisis stapten veel bedrijven versneld naar de cloud”, zegt Simon Taylor, de CEO van HYCU. “Die bedrijven begrijpen dat ze back-up en recovery moeten voorzien – voor al hun clouds.” En meer nog, ook voor alle toepassingen en data die ze in die clouds gebruiken. Precies daar durft het schoentje al eens te wringen. “Het is niet omdat je een toepassing in de cloud gebruikt – via het model van Software as a Service – dat je automatisch beschermd bent”, zegt Subbiah Sundaram, VP Products bij HYCU. Bedrijven die in coronatijden massaal op Office 365 zijn overgestapt, mogen niet vergeten daar een aangepast plan voor back-up en recovery bij te voorzien. HYCU doet dat onder meer door twaalf keer per dag de e-mailcomponent van Office 365 te back-uppen, maar ook door een uitgebreid auditspoor bij te houden rond onder meer back-ups, zoekopdrachten, correspondentie en gewiste bestanden. De beveiliging van de omgeving zorgt er zo ook voor dat een bedrijf aan alle wettelijke vereisten voldoet rond het opslaan en gebruiken van data.

Naar de publieke cloud

De coronacrisis heeft een stevige versnelling gezet op de adoptie van de publieke cloud. Dat zegt ook Andres Rodriguez, de CTO van Nasuni. Hij richtte het bedrijf een goede tien jaar geleden op om storage en back-up voor bedrijven mogelijk te maken in de cloud. Nasuni raakte een gevoelige snaar en werkte onder meer verkooprelaties uit met Amazon, Google en Microsoft. Dit jaar verwacht Nasuni de magische grens van honderd miljoen dollar omzet uit de verkoop van cloudopslag te doorbreken. “Er verandert veel”, zegt Andres Rodriguez, “en door corona gebeurt dat veel sneller dan verwacht.” Grote bedrijven waren al langer van plan hun eigen datacenters af te bouwen en naar de publieke cloud te trekken, maar voorzien de oefening nu opvallend sneller. Tegelijk stappen ze over naar het gebruik van cloudapplicaties, terwijl ze traditionele integratie vervangen door het gebruik van API’s.

Kortom: alles verschuift naar de cloud. “In die context brengen we object storage naar de cloud”, legt Andres Rodriguez uit. “We gebruiken edge caching om snelle toegang te garanderen, terwijl we tegelijk alle voordelen van de cloud – met name de schaalbaarheid en performantie – kunnen aanbieden.” Opvallend: Nasuni profileert zich als een geïntegreerde SaaS-partner, maar ook als een prijsbreker. “Nasuni is gewoon te koop op de Google Marketplace. Koopt een bedrijf een licentie op aanraden van een salesmedewerker van Google, dan ontvangt Google daar een commissie voor.”

As a service, zelfs on-prem

“De klassieke kijk op dataopslag is achterhaald”, beweert Jeff Denworth, CMO en mede-oprichter van VAST Data uit New York. Het bedrijf gelooft niet in de mechanische opslag op de klassieke harddrive. “Vroeger was storage tieringde norm. Het was verstandig om het grootste datavolume op de goedkoopste – maar helaas ook de traagste – opslag te plaatsen”, vertelt hij. Maar waarom zou een onderneming dat vandaag nog doen? “De sleutel tot succes zit in de aggregatie van álle data, om daar vervolgens artificiële intelligentie op los te laten.” Data zijn de nieuwe olie, klinkt het al langer. Dat is precies wat Jeff Denworth op het oog heeft. “De echte waarde haal je uit de analyse van alle data, samen in één datapool.” En wat heeft de harddrive daarbij misdaan? “Als niemand nog harddrives zou gebruiken, is er de facto geen storage tiering meer. Bij VAST Data plaatsen we alle data op flash, in één pool.” Die kan binnen een bedrijf dezelfde ervaring als cloudopslag bieden.

Op de vraag naar een cloud-like experiencevoor de eindgebruikers van toepassingen die op on-prem infrastructuur draait, formuleert HPE met GreenLake een antwoord. “Het gaat om een nieuwe, innovatieve benadering van IT”, liet Erwin Vanluchene, Belux Country Lead van de Infrastructure Business Unit bij HPE, eind april optekenen bij Datanews.be. “GreenLake biedt een nieuw gebruiksmodel voor IT-infrastructuur, gefocust op wat je als bedrijf echt nodig hebt.” Op die manier combineert de oplossing de eigenschappen van de public cloud met de voordelen rond nabijheid, veiligheid en integratie van on-premise IT. “GreenLake zorgt bij HPE voor een ingrijpende transformatie”, aldus nog Erwin Vanluchene. “De klant moet niet langer vooraf investeren in een bepaalde infrastructuur, hij neemt ze af as a service.” Op die manier evolueert zelfs on-premise infrastructuur naar een vorm van dienstverlening…


Dit artikel is verschenen in Top ICT die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979