Vinden

Top Bouw - Sterke daling aantal nieuwe bouwondernemers

De bouwsector kende in 2020 een sterke nettogroei in aantal ondernemingen, namelijk +5.881 of zo’n 40% meer dan het jaar voordien. Zowel qua aantal oprichtingen (14.799, +5,5%), stopzettingen (7.377, -2%) en falingen (1.541, -33%) volgt de bouwsector zo min of meer de algemene trend van het coronajaar 2020.

Ondertussen blijft corona flink aan de financiële weerbaarheid van bouwbedrijven knagen. Op basis van een COVID-19 stresstest berekende Trends Business Information dat 15,68% van de balansplichtige ondernemingen een negatieve solvabiliteit te wachten staat. Dat percentage (en dus ook de validiteit van het algoritme) wordt bevestigd door de analyse van 1.756 jaarrekeningen die recent werden neergelegd en waarbij de eerste lockdown sporen nalaat: 15,06% van de bedrijven vertonen een negatieve solvabiliteit.

Hier scoort de bouwsector wel opmerkelijk beter dan het nationale gemiddelde van 20%. Daarentegen zien we in januari 2021 een sterke daling van het aantal nieuwe bouwondernemers en een opmerkelijke stijging van het aantal stopzettingen bij éénmanszaken (+21,5% in vergelijking met 2020). Geen beroep kunnen doen op overheidsmaatregelen in een slabakkende markt heeft dus veel zelfstandigen doen beslissen om er (vroegtijdig) de stekker uit te trekken. Ook in februari zet die negatieve trend zich verder.

Meer weten over de stresstest of de weerbaarheid van uw zakenrelaties checken?

Ontdek hier hoe Trends Business Information u kan ondersteunen.

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776