Vinden

Top 5.000 - Banken - Altijd bereid om te lenen

Wat te veel zelfs, in die mate dat de Nationale Bank macroprudentiële maatregelen moest nemen. (Tony Coenjaerts)

Met een blijvend lage rente was 2019 op het gebied van vastgoed een recordjaar: er werden bijna 345.000 contracten voor hypothecaire leningen gesloten, goed voor een totaalbedrag van 46,2 miljard, het dubbele van wat in 2013 werd geleend! Elke medaille heeft echter een keerzijde en in dit geval heeft de daling van de debetrente uiteraard geleid tot een afname van de kredietbemiddelingsmarge, wat de banken wilden compenseren door te spelen met het volume, in het bijzonder door de toekenningscriteria te versoepelen. Het resultaat was een dusdanig sterke toename van het aantal contracten waarbij de verhouding tussen het ontleende bedrag en de waarde van de in pand gegeven woning (LTV – Loan to Value) boven 90% uitkomt, dat de Nationale Bank zich ermee bemoeide en striktere regels oplegde. Zo voerde ze vanaf 1 januari 2020 nieuwe limieten voor de LTV in.

Aangezien ook de ondernemingen een zekere krediethonger aan de dag legden, steeg het aantal aan bedrijven en gezinnen toegekende leningen (4,9%) in 2019 ver boven het Europese gemiddelde (3,5%) uit. Daarmee is het niet meteen in verhouding tot de groei van onze economische activiteit. Ook op dat vlak moest de Nationale Bank ingrijpen door de banken te verplichten een anticyclische kapitaalbuffer aan te leggen.

Zwart jaar voor de werkgelegenheid

Het is logisch dat de Nationale Bank zich zorgen maakt over de stabiliteit van onze financiële instellingen. Hun totale balans bedraagt 2,26 maal ons bbp en om te overleven moeten ze slagen in de digitalisering, wat enerzijds zeer grote investeringen inhoudt, in het bijzonder in informatica-infra­structuur, en anderzijds een aanpassing van het personeelsbestand aan dat nieuwe gegeven. 2019 was dan ook een zwart jaar voor de werkgelegenheid in de Europese bankensector: veel grote groepen kondigden alles samen 50.000 ontslagen aan, waaronder BNP en KBC in ons land. Eind 2019 telde ons land 2.739 kantoren die eigendom waren van de banken of door hen werden gehuurd. In 2000 waren dat er nog 6.693. Het aantal kantoren dat eigendom is van of gehuurd wordt door een gevolmachtigde agent, is even­eens in vrije val: 1.953 in 2019, tegenover 7.086 rond de eeuwwisseling.

Aangezien de kostenbeheersing vaak afhangt van de omvang, vinden er heel wat toenaderingen plaats, zoals de overname van Axa Bank door Crelan voor 540 miljoen euro. In eerste instantie blijven de twee instellingen als afzonderlijke merken optreden. Hun fusie zou binnen de 24 maanden moeten plaatsvinden, wat mogelijk een aantal problemen oplevert. Beide banken werken immers uitsluitend met zelfstandige bankagenten. Maar door de operatie wordt Crelan in elk geval de vijfde grootste bank van het land. In de groep vinden we ook een nichebank, Europabank, die in mei 2020 fusioneerde met de dochter eb-lease.

Dat is de enige grote wijziging in het aandeelhouderschap tijdens het jaar dat we hier bespreken. De beursvennootschappen kenden een bewogener jaar. Omdat ze geografisch wilde uitbreiden, nam de Antwerpse privébank Dierickx Leys Private Bank eind 2019 de Kortrijkse beursvennootschap Lawaisse over. Ze ging op de ingeslagen weg voort toen ze zes maan­den later het handelsfonds van de beursvennootschap van Goolen & Co overnam. Het in Sint-Niklaas gevestigde Bocklandt sloot zich bij Leleux Associated Brokers aan, terwijl de activiteiten van Weghsteen werden overgenomen door Merit Capital, dat sinds 2018 via DM Holdings een dochter is van de Britse groep Duet.

Twee banken zijn uit onze klassementen verdwenen. Om te beginnen de Banca Monte Paschi Belgio, die werd overgenomen door het Amerikaanse investeringsfonds Warburg. Onder de nieuwe naam AION gaat ze vandaag door het leven als een online bank met een abonnementsformule, die een beetje werkt zoals Netflix: met een maandelijkse vaste prijs, ongeacht het aantal transacties. De Franse Société Générale van haar kant deed in 2018 haar privatebankingactiviteiten in ons land van de hand, zodat de Gentse bank Société Générale Private Banking, die ondertussen herdoopt is tot ABN AMRO Private Banking, vervolgens werd opgeslorpt door het Nederlandse moederbedrijf.

Daarnaast is er een nieuwe bank in de maak. Nadat ze erin geslaagd was om in zes weken tijd zowat 35 miljoen euro op te halen, kreeg New B op 31 januari 2020 een erkenning van de Nationale Bank. Ze zal in de loop van het jaar ethische en transparante, op de ecologische transitie gerichte producten op de markt brengen. New B telt een aanzienlijk aantal organisaties onder haar aandeelhouders en kan dan ook als een coöperatieve van coöperatieven worden gezien.

Globaal haalden de banken uit ons klassement in 2019 een bedrag van 5,6 miljard euro op, tegenover 6,3 miljard in het voorgaande boekjaar. Dat verschil valt te verklaren door de uitzonderlijke winst die ING dat jaar liet optekenen als gevolg van de integratie van Record Bank.

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051