Vinden

Tijdskrediet online bekijken

De toepassing kreeg een update, zodat de werkgevers voortaan in real time alle behandelde of in behandeling zijnde aanvragen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet kunnen raadplegen. Bovendien kunnen ze verscheidene opzoekingen verrichten.

Voorlopig is het echter alleen mogelijk om een dossier op te zoeken op basis van het rijksregisternummer of van de Dimonalijst. Het nieuwe overzichtsscherm vormt een aanvulling op de bestaande toepassing waarmee online aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet kunnen worden ingediend.

De RVA moedigt de werkgevers aan om hun aanvragen online in te dienen, zodat ze snel kunnen worden behandeld. Ook het risico op fouten ligt op die manier lager.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501