Vinden

Tijdskrediet online bekijken

De toepassing kreeg een update, zodat de werkgevers voortaan in real time alle behandelde of in behandeling zijnde aanvragen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet kunnen raadplegen. Bovendien kunnen ze verscheidene opzoekingen verrichten.

Voorlopig is het echter alleen mogelijk om een dossier op te zoeken op basis van het rijksregisternummer of van de Dimonalijst. Het nieuwe overzichtsscherm vormt een aanvulling op de bestaande toepassing waarmee online aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet kunnen worden ingediend.

De RVA moedigt de werkgevers aan om hun aanvragen online in te dienen, zodat ze snel kunnen worden behandeld. Ook het risico op fouten ligt op die manier lager.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634