Vinden

Tijdelijke werkloosheid voor kinderopvang

Nu het schooljaar begonnen is, zijn er steeds meer scholen die moeten sluiten en kinderen die in quarantaine moeten, wat uiteraard een probleem is als hun ouders werken. De RVA herinnert eraan dat een werknemer tot het einde van het jaar het recht heeft om afwezig te zijn op het werk en een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen wegens overmacht wanneer hij een minderjarig kind moet opvangen waarmee hij samenwoont dat niet naar de opvang of de school mag, of online les moet volgen.

Uiteraard kan slechts één persoon van dat recht gebruikmaken tijdens een bepaalde periode voor hetzelfde kind. Wat de quarantaine betreft, moet het kind daartoe verplicht zijn na contact met een besmette persoon. Het is bovendien opletten met uitstapjes: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind kan niet wanneer het kind terugkeert uit een land dat op het moment van het vertrek in een rode zone lag.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941