Vinden

Tijdelijke werkloosheid voor gepensioneerden

Het kan een paradoxale maatregel lijken. En toch... Gezien onze bescheiden wettelijke pensioenen, zorgden heel wat gepensioneerden voor een extraatje, dat nu door Covid-19 is weggevaagd. Wie ouder is dan 65 en gepensioneerd, maar wat bijverdient, heeft immers geen recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Het niet toekennen van die uitkering aan gepensioneerden, zo stellen de groenen, is discriminerend, aangezien twee gelijkaardige profielen wel uitkeringen krijgen. Gepensioneerden jonger dan 65 hebben wel recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor de maanden februari tot juni 2020.

Daarnaast besliste de federale regering om het overbruggingsrecht uit te breiden naar gepensioneerden van 65 of ouder met een bijverdienste uit een activiteit als zelfstandige die ze tijdelijk moesten stopzetten. De groenen vragen dan ook om aan die dubbele ongelijke behandeling een einde te maken.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501