Vinden

Tijdelijke werkloosheid verlengd tot 31 december

Op het hoogtepunt van de crisis waren er in ons land 1,2 miljoen tijdelijke werklozen. Dat aantal is ondertussen gedaald tot 400.000, maar zal waarschijnlijk niet meer dalen zolang de activiteit van bepaalde sectoren door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad beperkt blijft.  Hierbij een overzicht:

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars Beperkt tot touringcars
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's  
140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector  
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf  
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf  
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector  
333 Paritair Comité voor toeristische attracties  

Voor die sectoren of ondernemingen wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid verlengd tot het einde van het jaar. Vanaf september kunnen bedrijven uit andere sectoren tijdelijke werkloosheid om economische redenen inroepen als ze kunnen aantonen dat ze nog steeds economische redenen hebben om werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat hun omzet minstens 10% lager ligt dan tijdens dezelfde kwartalen van het voorgaande jaar.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654