Vinden

Tijdelijke werkloosheid: terug naar start

Op 31 december loopt een aantal maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn ingevoerd, definitief af. Dat is ook het geval voor de overgangsregeling voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Als gevolg daarvan zal vanaf 1 januari 2023 de wettelijke regeling voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders en bedienden opnieuw van toepassing zijn.

De flexibele termijn van drie dagen voor het meedelen van economische werkloosheid zal vanaf dan opnieuw zeven dagen bedragen en de afwijkende voorwaarden voor het leveren van het bewijs dat een onderneming ‘in moeilijkheden’ verkeert, vallen weg.

U kunt alle wijzigingen op de onderstaande website raadplegen. Ze zijn echter niet van toepassing voor de bijzondere regeling inzake tijdelijke werkloosheid energie, die nog tot 31 maart 2023 geldt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266