Vinden

Tijdelijke werkloosheid energie

Aangezien steeds minder ondernemingen de voortdurend stijgende energieprijzen aankunnen, voerde de regering voor de grote energieverbruikers een nieuwe vorm van tijdelijke economische werkloosheid in.

Vooraleer hij kan gebruikmaken van dat bijzonder stelsel, moet de werkgever bij de RVA ten minste vijf dagen voordat hij de eerste mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurt een verklaring op eer indienen, waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf. Dat is verplicht. Dient hij het formulier niet in, dan is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk.

Energie-intensieve bedrijven zijn enerzijds die bedrijven waar de aankoop van energieproducten voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde uitmaakt en anderzijds bedrijven waar de energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin ze gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

Zodra ze van de RVA een ontvangstbevestiging hebben ontvangen, kunnen ze, afhankelijk van het werkgebrek, ofwel een regeling van volledige schorsing invoeren voor maximaal vier weken, ofwel een regeling van gedeeltelijke arbeid, waarbij er voor maximaal drie maanden minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken wordt gewerkt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169