Vinden

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus?

Dat is mogelijk, maar alleen bij overmacht. Louter het feit dat een werknemer terugkeert uit China of een ander door het coronavirus getroffen land, of dat hij contact had met een persoon uit een getroffen zone, volstaat niet. Hetzelfde geldt voor preventieve maatregelen die ondernemingen nemen.

In dat laatste geval gaat het immers om vrijwillige beslissingen, waarbij geen enkele verplichting door de overheid komt kijken. De tijdelijke werkloosheid door overmacht kan dan ook niet worden ingeroepen wanneer werknemers die terugkeren van een zakenreis of een privévakantie in een risicogebied uit voorzorg gedurende een bepaalde tijd thuis moeten blijven. “Er kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat de werknemers telewerken”, zo stelt de RVA.

Indien echter “zou blijken dat een werknemer die na een terugkeer uit een risicogebied toch besmet zou zijn met het virus en de werkgever hierdoor ‘verplicht’ wordt om zijn personeel thuis te laten, kan hiervoor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd”, vervolgt de dienst. De werkgever moet dan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen en als reden voor de overmacht coronavirus vermelden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634