Vinden

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus?

Dat is mogelijk, maar alleen bij overmacht. Louter het feit dat een werknemer terugkeert uit China of een ander door het coronavirus getroffen land, of dat hij contact had met een persoon uit een getroffen zone, volstaat niet. Hetzelfde geldt voor preventieve maatregelen die ondernemingen nemen.

In dat laatste geval gaat het immers om vrijwillige beslissingen, waarbij geen enkele verplichting door de overheid komt kijken. De tijdelijke werkloosheid door overmacht kan dan ook niet worden ingeroepen wanneer werknemers die terugkeren van een zakenreis of een privévakantie in een risicogebied uit voorzorg gedurende een bepaalde tijd thuis moeten blijven. “Er kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat de werknemers telewerken”, zo stelt de RVA.

Indien echter “zou blijken dat een werknemer die na een terugkeer uit een risicogebied toch besmet zou zijn met het virus en de werkgever hierdoor ‘verplicht’ wordt om zijn personeel thuis te laten, kan hiervoor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd”, vervolgt de dienst. De werkgever moet dan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen en als reden voor de overmacht coronavirus vermelden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501