Vinden

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus

Hoewel het bij ons (voorlopig?) nog niet is aangekomen, kan het coronavirus hier toch al tijdelijke werkloosheid door overmacht veroorzaken.

Op individueel niveau bijvoorbeeld, bij een werknemer die om persoonlijke redenen in China verbleef en niet naar huis kan terugkeren of na zijn terugkeer in quarantaine wordt geplaatst. Ook bedrijven kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld doordat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de betrokken streek.

Beide kunnen in dat geval een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid als ze het coronavirus als reden voor de overmacht opgeven. De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal aanvaard worden voor de opgegeven duur, maar voorlopig uiterlijk tot en met 31/03/2020.

Bedrijven die getroffen worden door een daling van hun cliënteel (bijvoorbeeld voedingszaken, Chinese restaurants enzovoort), kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
RSZ: maatregelen werkgevers ikv Coronacrisis

RSZ: Coronacrisis - maatregelen voor werkgevers

 

Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Wetstraat
Machtiging Koning betreffende nemen van maatregelen tegen COVID-19

Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) en (II) - BS 30 maart, p. 22.054 en 22.056

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2020

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 2 april, p. 24.166
 

Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834