Vinden

Tijdelijke arbeidsovereenkomst en geboorteverlof

Het wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat meer werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst effectief geboorteverlof nemen, zorgde voor verdeeldheid binnen de Nationale Arbeidsraad. De vertegenwoordigers van de werkgevers waren immers resoluut tegen.

Volgens het voorstel zou de werknemer recht hebben op drie dagen geboorteverlof met behoud van zijn loon ten laste van zijn werkgever, zelfs als de arbeidsovereenkomst is afgelopen, op voorwaarde dat hij minstens een maand bij die werkgever in dienst was. De regeling zou wel alleen gelden voor geboortes in de loop van de twee weken die volgen op het einde van de laatste arbeidsovereenkomst en voor zover de werknemer niet bij een andere werkgever aan het werk is op het ogenblik dat hij het geboorteverlof opneemt.

Naast een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling - werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur moeten altijd in dienst zijn om het geboorteverlof te kunnen opnemen, terwijl werknemers met een overeenkomst van bepaalde duur dat niet moeten - wijzen de werkgevers op de administratieve last die een dergelijke maatregel met zich meebrengt en op de onmogelijkheid om te controleren of de werknemer al elders aan de slag is zodra de arbeidsovereenkomst is afgelopen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593