Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.413.588 ACTIEVE BEDRIJVEN - 859.034 CONTACTPERSONEN

Thematische verloven naar keuze

Met 75.000 begunstigden per jaar kennen de thematische verloven een groot succes, dat nog groter zou kunnen worden als ze flexibeler zouden zijn.

In het huidige systeem, zo stelt de N-VA, is immers alleen een opsplitsing in maanden mogelijk. Het systeem is bovendien te strikt.

Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om twee maanden voltijds werken af te wisselen met een periode van twee maanden deeltijds werken, of om een week deeltijds werken af te wisselen met een week voltijds werken.

Vandaar het idee om werknemers de mogelijkheid te geven om vrij - maar wel altijd in overleg met hun werkgever - een vermindering van hun arbeidsprestaties te plannen met de helft of één vijfde, voor zover de vermindering van de arbeidsprestaties over een maand gemiddeld overeenkomt met de helft of een vijfde van de arbeidstijd.

De afgesproken periode voor het ouderschapsverlof of een ander thematisch verlof moet minstens een maand of een veelvoud van een maand bedragen.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2017

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Tijdelijke en gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing – Nieuwe arbeidsplaatsen creëren in een steunzone - FAQ

Kosteloos ter beschikking gestelde pc

Circulaire betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

Archief
Wetstraat
Uitwisseling inlichtingen financiële rekeningen

Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 - BS 10 januari, p. 962

Betaalrekeningen en betalingsdiensten

Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht - BS 12 januari, p. 1.481

Programmawet

Programmawet - BS 29 december, p. 116.365

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends