Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.473.700 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.430.022 CONTACTPERSONEN
  • 24/10/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Vilvoorde (Taste).
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van AC's Accountants, D.B.P. PlasticsSteel Dreams en Business Executive Service Company.
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie
  • 14/11/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Oostkamp (Loweide).
  • Opleiding Sales & Marketing 14/11/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie

Ter beschikking gesteld gebouw: verdubbeling voor iedereen

Alle belastingplichtigen die zich in dezelfde situatie bevinden, moeten op dezelfde manier worden behandeld en belast. Omdat ze dat basisaxioma was ‘vergeten’, bevindt de regering zich vandaag in een uiterst ingewikkelde situatie.

Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een woning, is immers hoger wanneer de terbeschikkingstelling gebeurt door een rechtspersoon, tegenover wanneer ze gebeurt door een natuurlijke persoon.

Het voordeel van alle aard, dat door een vorige regering forfaitair werd vastgelegd op 100/60 van het kadastrale inkomen in het geval van een terbeschikkingstelling door een particulier moest voor terbeschikkingstelling door een rechtspersoon immers met 1,25 worden vermenigvuldigd bij een kadastraal inkomen lager dan 745 euro en met 3,8 als het kadastraal inkomen daar boven lag.

Omdat meerdere rechtbanken zich daartegen hebben verzet, beloofde de regering om de maatregel te herzien. Dat deed ze in extremis via een koninklijk besluit: voortaan moet er voor iedereen met 2 worden vermenigvuldigd, wat de facto neerkomt op een belastingverhoging voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. (BS 27 december, p. 103.303)

Ging de regering daarmee echter haar bevoegdheden niet te buiten? Geen enkele belasting, zo stelt de Raad van State, kan worden geheven zonder instemming van de belastingplichtige, uitgedrukt door zijn vertegenwoordigers.

Uiteraard kan de regering wel de bevoegdheid worden verleend om een voordeel van alle aard te beoordelen waarbij ze de werkelijke waarde ervan voor de begunstigde zo veel mogelijk benadert. Dat lijkt, gezien de weerhouden coëfficiënt (twee) echter ‘twijfelachtig’, zo stelt de raad, die eraan toevoegt dat - het venijn zit in de staart - het voorgestelde stelsel, dat steunt op het begrip ‘kadastraal inkomen’, dat alleen voor Belgisch vastgoed bestaat, natuurlijk niet van toepassing is voor in het buitenland gelegen vastgoed.
Lees meer


 Overige artikels
Infotheek
Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Overheidsopdrachten voor kmo's

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo's
 

Archief
Wetstraat
Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Vrijstelling van doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing - BS 16 september, p. 86.447

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends