Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.451.259 ACTIEVE BEDRIJVEN - 973.238 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 21/05/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • 14/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Ranst (Sanguisorba).
  • Opleiding Sales & Marketing 25/04/2019 Groot-Bijgaarden (Brussels Kart) Registratie
  • Nieuw: Rubriek 'Uit te keren winst' is beschikbaar als selectie- en sorteerparameter.
  • 07/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Destelbergen (De Feestarchitect).
  • Trends Gazellen 2019 De Trends Gazellen 2019 zijn gekend én vanaf nu via Eigen Top makkelijk selecteerbaar.
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Van Wellen Group, ToreonJidoka en ATELIER 3000.

Ter beschikking gesteld gebouw: verdubbeling voor iedereen

Alle belastingplichtigen die zich in dezelfde situatie bevinden, moeten op dezelfde manier worden behandeld en belast. Omdat ze dat basisaxioma was ‘vergeten’, bevindt de regering zich vandaag in een uiterst ingewikkelde situatie.

Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een woning, is immers hoger wanneer de terbeschikkingstelling gebeurt door een rechtspersoon, tegenover wanneer ze gebeurt door een natuurlijke persoon.

Het voordeel van alle aard, dat door een vorige regering forfaitair werd vastgelegd op 100/60 van het kadastrale inkomen in het geval van een terbeschikkingstelling door een particulier moest voor terbeschikkingstelling door een rechtspersoon immers met 1,25 worden vermenigvuldigd bij een kadastraal inkomen lager dan 745 euro en met 3,8 als het kadastraal inkomen daar boven lag.

Omdat meerdere rechtbanken zich daartegen hebben verzet, beloofde de regering om de maatregel te herzien. Dat deed ze in extremis via een koninklijk besluit: voortaan moet er voor iedereen met 2 worden vermenigvuldigd, wat de facto neerkomt op een belastingverhoging voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. (BS 27 december, p. 103.303)

Ging de regering daarmee echter haar bevoegdheden niet te buiten? Geen enkele belasting, zo stelt de Raad van State, kan worden geheven zonder instemming van de belastingplichtige, uitgedrukt door zijn vertegenwoordigers.

Uiteraard kan de regering wel de bevoegdheid worden verleend om een voordeel van alle aard te beoordelen waarbij ze de werkelijke waarde ervan voor de begunstigde zo veel mogelijk benadert. Dat lijkt, gezien de weerhouden coëfficiënt (twee) echter ‘twijfelachtig’, zo stelt de raad, die eraan toevoegt dat - het venijn zit in de staart - het voorgestelde stelsel, dat steunt op het begrip ‘kadastraal inkomen’, dat alleen voor Belgisch vastgoed bestaat, natuurlijk niet van toepassing is voor in het buitenland gelegen vastgoed.
Lees meer


 Overige artikels
Infotheek
Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Voorbereiding aangifte personenbelasting 2019

Documenten ter voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting 2019

Prijzenobservatorium

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2018

Archief
Wetstraat
Vergoeding van de werkingskosten van de FSMA

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA inzake het toezicht op de in België gevestigde beheerders van benchmarks - BS 12 april, p. 37.429

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 10 april, p. 36.384

Vastleggingmodel aangifteformulier inzake personenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 8 april, p. 35.701

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends