Vinden

Telewerken: aangifte nog steeds mogelijk

We kondigden het eerder al aan: de regering wil een betere controle kunnen uitvoeren op het verplichte telewerk en verplicht de bedrijven daarom om voor de maanden april, mei en juni een elektronische aangifte te doen, ten laatste op de zesde dag van de maand.

De ondernemingen die er niet in slaagden om hun aangifte tijdig in te dienden, blijven ook na 6 april 2021 verplicht om dat te doen. De applicatie Corona Telewerkaangifte blijft toegankelijk tot 18 april, zowel voor een eerste aangifte als voor aanpassingen. Ondertussen zijn de diensten van de sociale inspectie aan de slag gegaan.

De RSZ waarschuwt dat werkgevers die geen aangifte indienen, zich daarvoor zullen moeten verantwoorden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437