Vinden

Telewerk: verplichte aangifte

Omdat sommige werkgevers het niet al te nauw lijken te nemen met het voor alle ondernemingen of verenigingen verplichte telewerk, besliste de regering dat alle werkgevers vanaf de maand april maandelijks aan de RSZ het aantal personen moeten meedelen dat in het bedrijf aan het werk is - wanneer de onderneming meerdere vestigingen heeft, moet dat per vestiging gebeuren - net als het aantal personen dat bij het bedrijf werkt dat een functie uitoefent die onverenigbaar is met telewerk. Ook in dat geval is een opsplitsing per vestiging nodig.

De aangifte moet online gebeuren en betrekking hebben op de situatie op de eerste werkdag van de maand. Ze moet ten laatste op de zesde kalenderdag van de maand zijn ingediend, dus op 6 april voor de situatie op de eerste werkdag van april, op 6 mei voor de eerste werkdag van mei en op 6 juni voor de eerste werkdag van juni.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776