Vinden

Telewerk onder toezicht

Het hoort bij een pandemie: de eerste flitscontrole van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zal gericht zijn op het in de tertiaire sector verplichte telewerk. De grootscheepse actie komt bovenop de gewone steekproefsgewijze controles. Dit type controle moet in de eerste plaats ontradend werken.

De dienst wil er aan overtreders mee duidelijk maken dat het risico dat ze nemen reëel is. Hoewel de actie vooral informatief en preventief bedoeld is, kunnen de inspectiediensten sancties opleggen wanneer ze ernstige inbreuken vaststellen.

Aangezien de anticovidmaatregelen elkaar overlappen, is het soms moeilijk uit te maken wat wel en niet is toegelaten. Daarom publiceert de SIOD op zijn website specifieke checklists voor de werkgevers uit de verschillende sectoren.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617