Vinden

Telewerk blijft verplicht

Telethuiswerk blijft verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten, met inbegrip van de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

De verplichting geldt voor iedereen die er werkt, ongeacht de aard van zijn arbeidsverhouding, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Niettemin kunnen sinds 9 juni terugkeermomenten worden gepland om het psychosociale welzijn en de teamgeest te bevorderen. Dergelijke momenten blijven weliswaar beperkt tot één werkdag per week per persoon. Bovendien mag maximaal 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijkertijd in de vestigingseenheid aanwezig zijn. In kmo's waar minder dan tien personen werken, mogen maximaal vijf personen aanwezig zijn.

De terugkeer naar het werk moet overigens aan een aantal regels voldoen. Zo moeten verplaatsingen met het openbaar vervoer tijdens de spits of autodelen van en naar het werk zo veel mogelijk worden vermeden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593