Vinden

Technologie - Hoop op stabiel beleid

In 2019 boekte de technologische industrie net als de voorbije jaren een omzetstijging en creëerde het bijkomende jobs, maar toch ziet sectorfederatie Agoria enkele alarmlichten aanspringen. De groei vertraagt en de jobcreatie staat op de helling. Wat zijn mogelijke remedies? (Wouter Temmerman)

Eind 2018 zag Agoria de regenbui al aankomen. De federatie van de technologische industrie had een omzetgroei van 2 tot 3% verwacht, maar de sector bleef onder de lat met 1%. In 2019 voltrok zich een gelijkaardig scenario met een groei van de omzet met 1,5% ten opzichte van 2018. Dat is geen echt slecht rapport, maar wie naar de scores per segment kijkt, begrijpt meteen de ongerustheid. Van de zeven onderdelen van de industrie boeken slechts twee een goede score. De bedrijven die IT-oplossingen aanbieden, noteren een omzetgroei van 7,5% en de automobielindustrie gaat er 8,5% op vooruit. Samen compenseren die twee de terugval die zich duidelijk manifesteert in de metallurgie (-2,5%), machinebouw (-2%) en elektronica (-2%).

Donkere wolken

Marc Lambotte, ceo bij Agoria durft zelfs nog een tik strenger te zijn. “De eerlijke analyse zegt dat enkel de IT-oplossingen erop vooruitgaan”, zegt hij. “De groei in de automobielindustrie is te danken aan de beslissing van Audi om de e-tron in Brussel te produceren. Filter je dat weg, dan tekent ook de automobielindustrie een terugval op. Enkel in de IT-services zit echte groei en die kan je verklaren door de algemene vraag naar digitalisering. Bij de kmo’s ligt nog heel wat werk te wachten en dat zal de verdere groei blijven ondersteunen. Elk bedrijf heeft daar nood aan en dus groeit IT sterk, maar die groei verbloemt de evolutie in de andere deelsectoren.” Het is een vaststelling die voor Agoria niet zonder gevolgen blijft. De federatie ziet enkele donkere wolken opdoemen: een dalend ondernemersvertrouwen, ontspoorde loonkosten, minder productie, minder werkgelegenheid en minder investeringen.

Nota Magnette

Eén van de zorgenkinderen die Agoria aanstipt, is de jobcreatie in de technologische industrie. Een indicator daarvan die de voorbije jaren steevast op groen stond, is de verhouding tussen loonkost en toegevoegde waarde. Als het loonaandeel onder de grens van 77% blijft, trekt de jobcreatie aan. Sinds 2016 is dat het geval en liep de sector een mooi traject met bijna 15.000 extra jobs in de periode 2016-2018. Voor 2019 schrijft Agoria nog 2.800 nieuwe jobs bij. “De jobcreatie haalde de voorbije jaren een heel mooi niveau”, beaamt Marc Lambotte, “en bij een gelijklopend beleid denk ik dat we de komende jaren nog steeds 2.000 extra jobs per jaar kunnen creëren.”

Marc Lambotte maakt echter een belangrijke nuance. “Die analyse vertrekt vanuit de veronderstelling dat het beleid van de regering stabiel is. Of anders gezegd: dat ons land de komende jaren een gelijklopend beleid kent.” Bij een andere koers kan het plaatje er drastisch anders uitzien, leert de bijkomende analyse die de studiedienst van Agoria maakte op basis van het beleid dat de nota Magnette uitstippelt. “In dat scenario zou onze loonkostenhandicap opnieuw stijgen, bijvoorbeeld door de afschaffing van de wet op de bescherming van de concurrentiepositie. Tegen 2024 zou de handicap daardoor stijgen van 14% naar 16%, waardoor het marktaandeel van België ten opzichte van de EU zou dalen van 4,4% naar 4,2%. Dat lijken kleine cijfers, maar de realiteit is anders. Het zou betekenen dat de omzetgroei van de technologische industrie verder afkalft en dat de werkgelegenheid zou stilvallen of afnemen aan een ritme van 1.000 jobs per jaar. Ook voor de investeringen verwachten we een terugval van meer dan 4 miljard euro per jaar in dit scenario.” De impact van een veranderd beleid verwacht Agoria overigens eerder in 2021 dan in 2020, het jaar nadat de beslissingen effectief zouden worden genomen.

Vennootschapsbelasting

Een stokkende omzetgroei en jobcreatie zijn belangrijke indicatoren voor de status van de technologische industrie, maar niet de enige. Agoria ziet ook het probleem van niet ingevulde vacatures, de druk op de rentabiliteit en de dalende bezettingsgraad van de capaciteit. Het zijn elementen die meteen ook doorschemeren in de concrete voorstellen die het de volgende regering doet om voor de technologische industrie het tij te keren. “We vragen in de eerste plaats dat de nieuwe regering ons concurrentievermogen blijft ondersteunen”, geeft Marc Lambotte aan.

“Daarnaast vinden we een verdere uitvoering van de hervorming van de vennootschapsbelasting cruciaal.” Lambotte blijft hameren op een verdere evolutie en herinnert aan het voornemen om de vennootschapsbelasting voor de grote bedrijven in 2020 verder te laten dalen. Bij de eerdere verlaging van de vennootschapsbelasting ging het om een vermindering van het faciaal tarief om te vermijden dat Europa ons systeem van aftrekposten aanviel. “Er gaan nu stemmen op om dat on hold te zetten, maar intussen zijn een heleboel van die belastingaftrekken afgeschaft. Pas je het faciaal tarief niet aan, dan zorg je ervoor dat de vennootschapsbelasting uiteindelijk stijgt.”

Jobs, jobs, jobs… maar wie vult ze in?

Ook de derde vraag aan de nieuwe regering is een stokpaardje van Agoria. De federatie vraagt meer aandacht voor de werkzaamheidsgraad. “Wij hebben nog altijd heel veel vacatures die niet ingevuld raken. Ondernemers vertellen mij dat hun omzet aanzienlijk zou kunnen stijgen als ze voldoende mensen zouden vinden. Het Vlaamse regeerakkoord toont zich daar ambitieus en wil naar 80% ingevulde jobs. Het zou goed zijn mochten we voor het hele land een betere werkzaamheidsgraad kunnen realiseren.”

Afsluiten doet Lambotte met een eerder technische wens: Agoria wil de factor productiviteit aanzwengelen. Dat is een verandering van de productiviteit die overblijft als je de productiefactoren arbeid en kapitaal buiten beschouwing laat en zo focust op verandering veroorzaakt door technologische vernieuwingen. “Dat lijkt technisch, maar ik neem het graag mee in dit klavertje vier omdat het er zou voor zorgen dat onze bedrijven weer mee kunnen in dat stukje van de concurrentiestrijd. Koppel je dat aan meer concurrentievermogen, minder vennootschapsbelasting en meer ingevulde jobs, dan zou dat voor onze industrie heel goed nieuws zijn.”

Dit artikel is verschenen in Top Industrie, die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan

Wetstraat
Schorsing van termijnen inzake civiele veiligheid

Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid - BS 20 mei, p. 36.924

Besluit inzake arbeidsongeschiktheid tvv zelfstandigen

Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de Covid-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid - BS 20 mei, p. 36.925
 

Uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen en sociale zekerheid

Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid - BS 18 mei, p. 35.756