Vinden

Taks op de effectenrekeningen: nevenschade bij tak 23?

Voor de ene is het een symbolische belasting, voor de andere een eerste stap naar een echte belasting op grote vermogens. Zal de taks op de effectenrekeningen ook de kleine spaarder treffen die, om zijn geld toch iets te laten opbrengen, een beleggingsverzekering of tak 23-product nam? De taks zal immers ook op die producten worden geheven.

Het risico bestaat daardoor dat de verzekeraar de kosten aan de spaarder doorrekent en dat die laatste naar het Groothertogdom Luxemburg trekt, waar zich naar schatting al 30% van de in ons land verkochte tak 23-producten bevindt.

Toen de minister daarover werd geïnterpelleerd, antwoordde hij dat die vrees ongegrond is, aangezien de taks van 0,15% die de regering oplegt, in schril contrast staat met de kosten die de verzekeringsmaatschappijen nu al aanrekenen. De instapkosten, zo verduidelijkte hij, kunnen tot 4% oplopen, en de jaarlijkse beheerskosten tot 2,5%. De nieuwe taks, die in de commissie met tien stemmen tegen zes werd goedgekeurd, zou ongeveer 400 miljoen euro moeten opbrengen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992