Vinden

Subsidies en NACE-codes

Bij de toekenning van steun aan ondernemingen door de gewestelijke overheden in het kader van het coronavirus is gebleken hoe problematisch hun identificatie op basis van NACE-BEL-codes kan zijn. In 2020 zijn de wijzigingen van de NACE-BEL-activiteitencodes immers met 40% toegenomen tegenover 2019.

Hoewel volgens de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de Kmo (HRZKMO) een deel van die wijzigingen logischerwijs voortvloeit uit een verandering van activiteiten naar aanleiding van de gezondheidscrisis, was een niet te verwaarlozen deel ervan bedoeld om fouten in de activiteitencodes recht te zetten, met name om in aanmerking te komen voor de gewestelijke premies. Die wijzigingen zijn ongetwijfeld slechts het topje van de ijsberg, aldus de HRZKMO.

Een mogelijke bron van verwarring is de toekenning door zowel de btw- als de RSZ-administratie van NACE-codes, die van elkaar kunnen verschillen omdat ze vanuit een andere logica worden toegekend. De HRZKMO vraagt dan ook dat de btw- en RSZ-codes niet langer op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) worden gepubliceerd en dat alleen de erkende ondernemingsloketten nog NACE-codes in de KBO mogen inschrijven.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979