Vinden

Subsidies en NACE-codes

Bij de toekenning van steun aan ondernemingen door de gewestelijke overheden in het kader van het coronavirus is gebleken hoe problematisch hun identificatie op basis van NACE-BEL-codes kan zijn. In 2020 zijn de wijzigingen van de NACE-BEL-activiteitencodes immers met 40% toegenomen tegenover 2019.

Hoewel volgens de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de Kmo (HRZKMO) een deel van die wijzigingen logischerwijs voortvloeit uit een verandering van activiteiten naar aanleiding van de gezondheidscrisis, was een niet te verwaarlozen deel ervan bedoeld om fouten in de activiteitencodes recht te zetten, met name om in aanmerking te komen voor de gewestelijke premies. Die wijzigingen zijn ongetwijfeld slechts het topje van de ijsberg, aldus de HRZKMO.

Een mogelijke bron van verwarring is de toekenning door zowel de btw- als de RSZ-administratie van NACE-codes, die van elkaar kunnen verschillen omdat ze vanuit een andere logica worden toegekend. De HRZKMO vraagt dan ook dat de btw- en RSZ-codes niet langer op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) worden gepubliceerd en dat alleen de erkende ondernemingsloketten nog NACE-codes in de KBO mogen inschrijven.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593