Vinden

Studentenarbeid binnenkort uitgesloten?

Dat hangt af van de machtsverhoudingen binnen het parlement, aangezien niemand erin is geslaagd de prijs van het voorstel te berekenen. In mei 2021 vroeg de N-VA om de inkomsten uit te sluiten die werden ontvangen in het kader van een overeenkomst voor studentenarbeid, in het kader van een alternerende overeenkomst of als student-zelfstandige, uit de bestaansmiddelen die in rekening worden genomen om te bepalen of een kind nog fiscaal ten laste is van zijn ouders.

De FOD Financiën en het Rekenhof, die beiden gevraagd werden om zich over de kosten van de operatie uit te spreken, lieten bij gebrek aan afdoende gegevens verstek gaan. De FOD Financiën merkte weliswaar op dat een integrale vrijstelling van die inkomsten zou ingaan tegen het principe volgens welk een persoon ten laste naast andere voorwaarden moet beschikken over een beperkt inkomen. Het Rekenhof is dan weer van mening dat, net als alle indieners van het voorstel overigens, de vrijstelling slechts voor een beperkt aantal studenten zou gelden, tenzij de goedkeuring van de tekst tot een toename van de studentenarbeid zou leiden.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837