Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.447.661 ACTIEVE BEDRIJVEN - 936.022 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 19/03/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 19/02/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 14/03/2019 Hasselt (Corda Campus) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van GMS-Leuven, World Oceans ProtectionSolvas en SCDI.
  • Opleiding Balansanalyse I 14/03/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Laakdal (LITC!) Registratie

Studenten zakken donderdag massaal af naar Brussel om scholieren te steunen in Klimaatmars

(Belga) De klimaatspijbelaars van Youth for Climate die al vijf weken op straat komen om te protesteren voor een beter klimaat krijgen donderdag 14 februari steun van studenten. De organisatie Students for Climate probeert alle studenten van hogescholen en universiteiten over het hele land te mobiliseren.

"Sinds onze oprichting hebben we lokale comités opgestart in elke Vlaamse en Waalse studentenstad en roepen we studenten zowel online als offline op om donderdag naar Brussel af te zakken", vertelt Bakou Mertens, oprichter van Students for Climate. De studenten willen het initiatief van de scholieren van Youth for Climate steunen en tonen dat ook zij voor de volle honderd procent achter hun eis voor een ambitieuzer klimaatbeleid staan. Students for Climate wil zelfs nog verder gaan. Ze willen dat het volgende klimaatakkoord ook sociaal rechtvaardig is. "Een vlakke brandstofverhoging bijvoorbeeld treft enkel de sociaal zwakkeren", stelt Mertens. "Vanaf volgende week gaan we in elke studentenstad debatten houden over mogelijke oplossingen. We zullen hier ook over stemmen om zo een algemeen beeld te krijgen van wat er leeft en hoe het wordt gedragen." Midden maart, voor de wereldwijde actie "Global Strike for Future" van Youth for Climate, willen de Students for Climate een grootslotoverleg organiseren in Brussel om finaal over alle maatregelen en oplossingen te stemmen. Na de gezamenlijke mars van donderdag 14 februari zullen de protesten van studenten en scholieren zich opnieuw lokaal over het land verspreiden. (Belga)Overige artikels
Infotheek
Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Aanpassingen btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het btw-wetboek door de wet van 30 juli 2018 - Gratis overdracht van onverkoopbare voedingsmiddelen, aftrek van de btw op sterkedrank enzovoort.

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends