Vinden

Structureel thuiswerk

Aangezien telewerk sterk aanbevolen is, kan elke werkgever een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten toekennen van maximaal 129,48 euro per maand aan de werknemers die structureel en regelmatig telewerk verrichten. Voor de maanden april, mei en juni wordt dat bedrag verhoogd tot 144,31 euro per maand.

Wat moeten we echter onder 'structureel en regelmatig' verstaan? Het equivalent van één werkdag per week, zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers, antwoordt de RSZ in zijn tussentijdse instructies. Dat kan op maandbasis op verschillende manieren georganiseerd worden, zo verduidelijkt de RSZ: Eén dag per week, twee halve dagen per week, twee uur per dag in een week van vijf dagen of één week per maand. Dat wordt op maandbasis beoordeeld. Het is niet verplicht het bedrag te proratiseren bij deeltijdse prestaties.

Daarnaast kunnen nog twee extra vergoedingen worden gegeven van elk maximaal 20 euro: één voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement, de andere voor het professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776