Vinden

Startersloon voor jongeren zonder ervaring

Werkgevers die vanaf 1 juli 2018 jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, mogen onder bepaalde voorwaarden een verminderd loon toekennen met, als compensatie van het nettoloonsverlies, een compenserende toeslag vrij van werkgevers- en werknemersbijdragen en fiscale inhoudingen. De werkgever kan die toeslag fiscaal recupereren.

Concreet betaalt de werkgever die het loon van een starter vermindert de jongere een compenserende toeslag gelijk aan het verschil tussen het nettoloon zoals berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon en het nettoloon zoals berekend op basis van het verminderde brutoloon.

De vermindering bedraagt 6% tijdens de maanden waarin de jongere geen 21 is, 12% tijdens de maanden waarin hij geen 20 is en 18% tijdens de maanden waarin de jongere op de laatste dag van de maand nog 19 moet worden.

De werkgever moet in de arbeidsovereenkomst opnemen dat hij het minimumloon vermindert en een toeslag betaalt. Bovendien moet hij de Dimona-bevestiging 'jonge werknemer zonder ervaring' ontvangen hebben om het loon te mogen verminderen. Hij moet trouwens ook goed opletten: hij krijgt immers geen bericht als de jongere niet in aanmerking komt.
Lees meer

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief