Vinden

Staat er een recessie voor de deur?

Zo lijkt het wel als we kijken naar de rentecurve, of de grafische voorstelling van het rendement dat obligaties van één emittent opleveren op basis van hun vervaldatum, en dat voor zowel de kortst- als de langstlopende.

Een invers verloop van de curve wijst op een abnormale situatie, waarbij het rendement op kortlopende leningen hoger is dan op langlopende. Dat is wat zich systematisch heeft voorgedaan een jaar vóór elke van de negen recessies die de Verenigde Staten sinds 1955 hebben getroffen.

Is dat nu ook weer het geval? Misschien niet, zo suggereert de Nationale Bank in een studie.

In de huidige context, zo verklaart de NBB, moet bijvoorbeeld voor ogen worden gehouden dat het inflatierisico momenteel veel kleiner is dan in het midden van de jaren zeventig, wat de behoefte aan een bescherming tegen onverwachte stijgingen van de inflatie vermindert en dus het gevraagde nominale rendement op obligaties, met name langlopende, doet afnemen.

Bovendien hebben de centrale banken recentelijk massaal op de financiële markten geïntervenieerd via hun programma's voor de aankoop van activa, wat verder bijdroeg tot het verlagen van de langetermijnrente.

Wanneer die factoren in rekening worden genomen, zo vervolgt de Nationale Bank, loopt de kans op een recessie in de Verenigde Staten terug tot ongeveer 10%.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117