NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Solidariteitsbijdrage verhoogd

Sinds 1 juli stijgt de solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen die vanaf die datum worden gekocht, gehuurd of geleased. De solidariteitsbijdrage moet voortaan worden vermenigvuldigd met 2,25. De datum waarmee rekening moet worden gehouden, is die waarop de werkgever de bestelbon of de huurovereenkomst heeft ondertekend.

Dat is echter nog niet alles, want tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2027 zal de multiplicatiefactor jaarlijks stijgen tot respectievelijk 2,75, 4,00 en 5,50. De multiplicatiefactoren moeten alleen worden toegepast voor bedrijfsvoertuigen die worden gekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023. Voor die datum blijft de berekening zonder multiplicatiefactor van toepassing.

Ter herinnering: de solidariteitsbijdrage wordt berekend volgend deze formule: (Yx9) - 768 of (Yx9) - 600, naargelang het gaat om een voertuig op benzine of diesel. Daarbij staat Y voor de CO2-uitstoot in gram per kilometer zoals die staat vermeld op het eenvormigheidsattest. Voor het lopende jaar moet het resultaat worden vermenigvuldigd met 171,64 en gedeeld door 114,08.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Partner Content
IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811