Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.444.057 ACTIEVE BEDRIJVEN - 937.083 CONTACTPERSONEN

Solidariteitsbijdrage eindelijk verlaagd

Zouden de nakende verkiezingen er wat mee te maken hebben?

Een kwarteeuw na de invoering ervan, “om ervoor te zorgen dat ons land mee in de euro kon stappen”, zal de solidariteitsbijdrage die van het pensioen van ettelijke gepensioneerden wordt afgehouden, eindelijk een (klein) beetje dalen.

De inhouding, die in 1994 werd ingevoerd en waarvan het principe altijd werd betwist, schommelt tussen 0 en 2% naargelang van het totale brutobedrag aan ontvangen pensioenen, rentes en aanvullende voordelen zoals groepsverzekeringen.

Vanaf 1 januari zullen de maandelijkse bruto bedragen waarboven een solidariteitsbijdrage moet worden betaald, stijgen van 2.358,33 naar 2.594,45 euro voor een alleenstaande gepensioneerde en van 2.726,52 naar 2.999,51 euro voor een gepensioneerde met gezinslast.

Welk concreet verschil dat oplevert, kunt u berekenen aan de hand van de onderstaande tabel.

Totaal maandelijks bruto bedrag pensioen alleenstaande tussen: Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.358,32 EUR 0
2.358,33 EUR en 2.431,26 EUR (bruto bedrag  - 2.358,32) x 0,5
2.431,27 EUR en 2.630,15 EUR bruto bedrag x 0,015
2.630,16 EUR en 2.657,51 EUR (bruto bedrag - 2.630,15) x 0,5 + 39,45
vanaf 2.657,52 EUR bruto bedrag x 0,02
Totaal maandelijks bruto bedrag pensioen gezin tussen: Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.726,52 EUR 0
2.726,53 EUR en 2.810,84 EUR (bruto bedrag - 2.726,52) x 0,5
2.810,85 EUR en 3.005,89 EUR bruto bedrag x 0,015
3.005,90 EUR en 3.037,14 EUR (bruto bedrag - 3.005,89) x 0,5 + 45,09
vanaf 3.037,15 EUR bruto bedrag x 0,02


Overige artikels
Infotheek
Belastingvermindering voor dakisolatie

FAQ - Belastingvermindering voor dakisolatie
 

Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends