Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.474.144 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.430.997 CONTACTPERSONEN

Solidariteitsbijdrage eindelijk verlaagd

Zouden de nakende verkiezingen er wat mee te maken hebben?

Een kwarteeuw na de invoering ervan, “om ervoor te zorgen dat ons land mee in de euro kon stappen”, zal de solidariteitsbijdrage die van het pensioen van ettelijke gepensioneerden wordt afgehouden, eindelijk een (klein) beetje dalen.

De inhouding, die in 1994 werd ingevoerd en waarvan het principe altijd werd betwist, schommelt tussen 0 en 2% naargelang van het totale brutobedrag aan ontvangen pensioenen, rentes en aanvullende voordelen zoals groepsverzekeringen.

Vanaf 1 januari zullen de maandelijkse bruto bedragen waarboven een solidariteitsbijdrage moet worden betaald, stijgen van 2.358,33 naar 2.594,45 euro voor een alleenstaande gepensioneerde en van 2.726,52 naar 2.999,51 euro voor een gepensioneerde met gezinslast.

Welk concreet verschil dat oplevert, kunt u berekenen aan de hand van de onderstaande tabel.

Totaal maandelijks bruto bedrag pensioen alleenstaande tussen: Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.358,32 EUR 0
2.358,33 EUR en 2.431,26 EUR (bruto bedrag  - 2.358,32) x 0,5
2.431,27 EUR en 2.630,15 EUR bruto bedrag x 0,015
2.630,16 EUR en 2.657,51 EUR (bruto bedrag - 2.630,15) x 0,5 + 39,45
vanaf 2.657,52 EUR bruto bedrag x 0,02
Totaal maandelijks bruto bedrag pensioen gezin tussen: Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.726,52 EUR 0
2.726,53 EUR en 2.810,84 EUR (bruto bedrag - 2.726,52) x 0,5
2.810,85 EUR en 3.005,89 EUR bruto bedrag x 0,015
3.005,90 EUR en 3.037,14 EUR (bruto bedrag - 3.005,89) x 0,5 + 45,09
vanaf 3.037,15 EUR bruto bedrag x 0,02


Overige artikels
Infotheek
Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Archief
Wetstraat
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends