Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Solidariteitsbijdrage eindelijk verlaagd

Zouden de nakende verkiezingen er wat mee te maken hebben?

Een kwarteeuw na de invoering ervan, “om ervoor te zorgen dat ons land mee in de euro kon stappen”, zal de solidariteitsbijdrage die van het pensioen van ettelijke gepensioneerden wordt afgehouden, eindelijk een (klein) beetje dalen.

De inhouding, die in 1994 werd ingevoerd en waarvan het principe altijd werd betwist, schommelt tussen 0 en 2% naargelang van het totale brutobedrag aan ontvangen pensioenen, rentes en aanvullende voordelen zoals groepsverzekeringen.

Vanaf 1 januari zullen de maandelijkse bruto bedragen waarboven een solidariteitsbijdrage moet worden betaald, stijgen van 2.358,33 naar 2.594,45 euro voor een alleenstaande gepensioneerde en van 2.726,52 naar 2.999,51 euro voor een gepensioneerde met gezinslast.

Welk concreet verschil dat oplevert, kunt u berekenen aan de hand van de onderstaande tabel.

Totaal maandelijks bruto bedrag pensioen alleenstaande tussen: Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.358,32 EUR 0
2.358,33 EUR en 2.431,26 EUR (bruto bedrag  - 2.358,32) x 0,5
2.431,27 EUR en 2.630,15 EUR bruto bedrag x 0,015
2.630,16 EUR en 2.657,51 EUR (bruto bedrag - 2.630,15) x 0,5 + 39,45
vanaf 2.657,52 EUR bruto bedrag x 0,02
Totaal maandelijks bruto bedrag pensioen gezin tussen: Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.726,52 EUR 0
2.726,53 EUR en 2.810,84 EUR (bruto bedrag - 2.726,52) x 0,5
2.810,85 EUR en 3.005,89 EUR bruto bedrag x 0,015
3.005,90 EUR en 3.037,14 EUR (bruto bedrag - 3.005,89) x 0,5 + 45,09
vanaf 3.037,15 EUR bruto bedrag x 0,02


Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends