Vinden

Sociale verkiezingen: start op 13 december

De wijzigingen die zijn opgenomen in de wet van 4 april (BS 30 april) hebben vooral betrekking op de referteperiode voor de berekening van de drempel, het stemrecht voor uitzendkrachten bij de gebruiker en de elektronische stem. Tot in 2016 kwam de referteperiode immers overeen met de vier kwartalen van het kalenderjaar dat aan het jaar van de verkiezingen voorafging.

Omdat de pre-electorale fase midden december van het voorgaande jaar van start gaat, werden heel wat ondernemingen met bijna 50 of 100 werknemers met een ongemakkelijke juridische onzekerheid geconfronteerd, in die zin dat ze niet over definitieve cijfers beschikten voor de procedure van start ging. Vandaar het idee om de referteperiode naar achter te schuiven en rekening te houden met de “periode van vier trimesters die begint op de eerste dag van het zesde trimester voorafgaand aan dat waarin de verkiezingsdag valt”.

In dit geval betekent dat dat de periode loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. De bedrijven zullen dus over exacte cijfers over hun personeelsbestand beschikken voor de start van de verkiezingsprocedure midden december.

Die neemt 150 dagen in beslag, met op de X-as de datum van de aankondiging van de verkiezingen. Hoewel de eigenlijke verkiezing 90 dagen later plaatsvindt (X + Y = 90) moet de eerste communicatie 60 dagen eerder gebeuren (X - 60), met andere woorden, naargelang van de datum waarop de verkiezingen plaatsvinden, tussen 13 en 24 december van dat jaar. Een verkiezingskalender vindt u op:
Lees meer

 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief