NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Sociale verkiezingen: het wordt mei 2024

Aangezien de schoolvakanties in de Gemeenschappen voortaan op andere data vallen, worden de sociale verkiezingen tussen 13 en 26 mei georganiseerd. Zo is het mogelijk om te vermijden dat de belangrijkste handelingen die voor de eigenlijke stemming moeten plaatsvinden, samenvallen met periodes van verminderde activiteit, zoals schoolvakanties.

Het aan het parlement voorgelegde wetsvoorstel houdt een aanzienlijke vereenvoudiging in van de voorwaarden waaraan uitzendkrachten moeten voldoen om te mogen stemmen. Aan de stemming kunnen de uitzendkrachten deelnemen die minstens 32 daadwerkelijke arbeidsdagen hebben gepresteerd in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gedurende een periode van drie kalendermaanden die voorafgaan aan de maand waarin de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt plaatsvindt.

Bovendien wordt het principe afgeschaft dat inhoudt dat de software voor de stemmingen verplicht op het netwerk van de gebruikende onderneming moet worden geïnstalleerd. De onderneming kan bijvoorbeeld kiezen voor een beveiliging via haar netwerk of via dat van de producent. In het tweede geval moet die tweede de nodige garanties bieden en de gebruikende onderneming op de hoogte brengen van de manier waarop aan de voorwaarden inzake betrouwbaarheid, veiligheid, onmogelijkheid van manipulatie en geheim van de stemming is voldaan.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends