NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Sociale verkiezingen: het wordt mei 2024

Aangezien de schoolvakanties in de Gemeenschappen voortaan op andere data vallen, worden de sociale verkiezingen tussen 13 en 26 mei georganiseerd. Zo is het mogelijk om te vermijden dat de belangrijkste handelingen die voor de eigenlijke stemming moeten plaatsvinden, samenvallen met periodes van verminderde activiteit, zoals schoolvakanties.

Het aan het parlement voorgelegde wetsvoorstel houdt een aanzienlijke vereenvoudiging in van de voorwaarden waaraan uitzendkrachten moeten voldoen om te mogen stemmen. Aan de stemming kunnen de uitzendkrachten deelnemen die minstens 32 daadwerkelijke arbeidsdagen hebben gepresteerd in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gedurende een periode van drie kalendermaanden die voorafgaan aan de maand waarin de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt plaatsvindt.

Bovendien wordt het principe afgeschaft dat inhoudt dat de software voor de stemmingen verplicht op het netwerk van de gebruikende onderneming moet worden geïnstalleerd. De onderneming kan bijvoorbeeld kiezen voor een beveiliging via haar netwerk of via dat van de producent. In het tweede geval moet die tweede de nodige garanties bieden en de gebruikende onderneming op de hoogte brengen van de manier waarop aan de voorwaarden inzake betrouwbaarheid, veiligheid, onmogelijkheid van manipulatie en geheim van de stemming is voldaan.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580