Vinden

Sociale bijdragen: minnelijk afbetalingsplan

Niemand blijft gespaard van de sterke stijging van de energieprijzen. Ondernemingen die moeilijkheden hebben om hun socialezekerheidsbijdragen te betalen - en dat zijn er elke dag meer - kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van problemen in verband met de energiecrisis. Er zijn twee mogelijkheden.

Om te beginnen het klassieke minnelijk betalingsplan, dat voor alle kwartalen en wijzigingen geldt. Het maximale uitstel loopt over 24 maandelijkse betalingen, waarbij sancties van toepassing zijn voor een laattijdige betaling van de bijdragen. Daarnaast zijn er de bijzondere betalingsplannen zonder toepassing van sancties voor bepaalde bijdragen. Het maximale uitstel loopt over 24 maanden, maar bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden zullen de sancties voor laattijdige betaling van bijdragen worden toegepast.

Die bijzondere betalingsplannen zijn bedoeld voor werkgevers die door de energiecrisis betalingsmoeilijkheden ondervinden voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het dienstjaar 2022, voor de sociale bijdragen voor het derde en het vierde kwartaal van dit jaar en voor het eerste kwartaal van volgend jaar en ten slotte voor de rechtzettingen van bepaalde vervallen bijdragewijzigingen tot 30 juni 2023.

Voor geen van die bijdragen mag er al eerder sprake zijn geweest van een betalingsplan of een gerechtelijke vervolging. De betalingsplannen moeten worden aangevraagd via het formulier dat u vindt via de onderstaande link. Het bevat een vak ‘Uw motivatie’ waarin de aanvrager moet uitleggen hoe zijn onderneming financieel door de energiecrisis is getroffen. Desgevallend kunnen er bewijsstukken worden gevraagd.
Lees meer

 

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169