Vinden

Snellere uitbetaling van levensverzekeringen

Sommige maatschappijen talmen met de uitbetaling van levensverzekeringscontracten, in die mate zelfs dat de ombudsman de regering vroeg om op te treden.

Dat is nu gebeurd. Een verzekeraar die een vraag krijgt tot storting van het kapitaal of de rente van een levensverzekeringscontract, moet de begunstigden binnen de twee weken een schriftelijk overzicht bezorgen van alle documenten en informatie die zij hem moeten verschaffen.

Zodra de verzekeraar over alle informatie beschikt, begint een nieuwe termijn van een maand te lopen. Leeft hij die niet na, dan moet hij wettelijke interesten betalen op de verzekerde prestatie of, in het geval van een afkoop, op de afkoopwaarde voor de periode tussen het aflopen van de niet-nageleefde termijn en het moment waarop hij zijn verplichting nakomt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117