NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Snellere digitalisering van vzw’s

Ons land telt afgerond 100.000 vzw’s en meer dan een miljoen actieve vrijwilligers. Tijdens de coronacrisis bleek hoe belangrijk hun rol in onze samenleving kan zijn. De verenigingen zijn echter amper aan hun digitalisering begonnen. In een in de commissie goedgekeurde resolutie vraagt het parlement dan ook aan de regering om de digitalisering via verscheidene maatregelen te versnellen, zoals het gratis elektronisch indienen van de jaarrekeningen en de mogelijkheid om ze online te raadplegen.

Voorts vragen ze de uitbreiding van het portaal e-griffie van de FOD Justitie zodat ook onderhandse wijzigingsakten elektronisch kunnen worden neergelegd en waarbij de digitale indiening goedkoper wordt aangeboden dan de neerlegging op papier.

De aangifte van de patrimoniumtaks, die van toepassing is wanneer het patrimonium van de vzw meer dan 25.000 euro bedraagt, moet in principe vanaf belastingjaar 2023 digitaal gebeuren. De parlementsleden vragen om ze te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door de vzw’s die minder dan 500 euro patrimoniumtaks per jaar betalen de mogelijkheid te bieden om de taks meteen voor drie jaar te betalen of het plafond te verhogen.

Vanuit eenzelfde streven naar vereenvoudiging zou de regering automatisch het UBO-register moeten aanvullen op basis van informatie die al in het staatsblad te vinden is. Voorts moet ze, in het kader van het only once-principe, een uniek loket oprichten waar de vzw’s terechtkunnen voor alle informatie over hun verplichte aangiftes.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580