Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.460.988 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.390.432 CONTACTPERSONEN
DHK Aluminium Plastics

Slechts één instituut voor cijferberoepen

In maatregel 37 van het Federaal Plan voor de KMO’s en de Zelfstandigen is de samensmelting opgenomen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). De bedoeling van de maatregel is “de verbetering van het wettelijk kader voor de uitoefening van vrije beroepen”.

Na analyse van de procedures werd beslist enerzijds het principe van een jaarlijkse algemene vergadering zoals het IAB die vandaag kent, te behouden en anderzijds om de tuchtprocedure zoals het BIBF die vandaag kent, te behouden.

Na de fusie zouden de bestaande erkende boekhouders accountants worden en de bestaande erkende boekhouders-fiscalisten zouden fiscaal accountants worden. De accountants worden dan weer gecertificeerde accountants en de belastingadviseurs worden gecertificeerde belastingadviseurs.

Voor een student die een diploma heeft behaald in een boekhoudkundige, een fiscale of een algemeen economische richting, wordt een unieke toegang tot het beroep geboden. De student zal niet meer moeten kiezen tussen beroep van boekhouder (-fiscalist), van accountant of van belastingconsulent.

Naar analogie met de bedrijfsrevisoren zal er een openbaar register geopend worden waarin de personen die de beroepsactiviteiten uitvoeren, vermeld staan met hun contactgegevens en hun hoedanigheid.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Tax incentives R&D

Tax incentives for business R&D in Belgium

Archief
Wetstraat
Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Opheffing wachttijd uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen - BS 24 juni, p. 64.913

Wijziging Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - BS 24 juni, p. 64.915

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends