Vinden

Slechts één instituut voor cijferberoepen

In maatregel 37 van het Federaal Plan voor de KMO’s en de Zelfstandigen is de samensmelting opgenomen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). De bedoeling van de maatregel is “de verbetering van het wettelijk kader voor de uitoefening van vrije beroepen”.

Na analyse van de procedures werd beslist enerzijds het principe van een jaarlijkse algemene vergadering zoals het IAB die vandaag kent, te behouden en anderzijds om de tuchtprocedure zoals het BIBF die vandaag kent, te behouden.

Na de fusie zouden de bestaande erkende boekhouders accountants worden en de bestaande erkende boekhouders-fiscalisten zouden fiscaal accountants worden. De accountants worden dan weer gecertificeerde accountants en de belastingadviseurs worden gecertificeerde belastingadviseurs.

Voor een student die een diploma heeft behaald in een boekhoudkundige, een fiscale of een algemeen economische richting, wordt een unieke toegang tot het beroep geboden. De student zal niet meer moeten kiezen tussen beroep van boekhouder (-fiscalist), van accountant of van belastingconsulent.

Naar analogie met de bedrijfsrevisoren zal er een openbaar register geopend worden waarin de personen die de beroepsactiviteiten uitvoeren, vermeld staan met hun contactgegevens en hun hoedanigheid.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117