NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Screening van buitenlandse investeringen

Het heeft drie jaar geduurd voor de verschillende regeringen in ons land tot een overeenkomst kwamen. Hoeveel tijd zal er nodig zijn voor de uitvoering ervan? De Interfederale Screeningscommissie (ISC) moest eigenlijk op 1 januari 2023 starten met haar werkzaamheden, maar zal dat op 1 juli 2023 pas doen.

Haar opdracht houdt in dat ze moet voorkomen dat investeerders van buiten de Europese Unie controle verwerven over als kritisch beschouwde infrastructuur in verscheidene domeinen, waaronder defensie, energie, ruimtevaart, vervoer, gezondheid, elektronische communicatie, digitale infrastructuur, media, dataverwerking enzovoort.

Er zal een screening plaatsvinden vanaf een verwerving van meer dan 25% van de stemrechten en zelfs vanaf 10% wanneer de omzet van de geviseerde onderneming meer dan 100 miljoen euro bedraagt en het bedrijf behoort tot een als gevoelig beschouwde sector, zoals defensie, energie, cyberveiligheid, elektronische communicatie of digitale infrastructuur.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580