Vinden

Screening van buitenlandse investeringen

Het heeft drie jaar geduurd voor de verschillende regeringen in ons land tot een overeenkomst kwamen. Hoeveel tijd zal er nodig zijn voor de uitvoering ervan? De Interfederale Screeningscommissie (ISC) moest eigenlijk op 1 januari 2023 starten met haar werkzaamheden, maar zal dat op 1 juli 2023 pas doen.

Haar opdracht houdt in dat ze moet voorkomen dat investeerders van buiten de Europese Unie controle verwerven over als kritisch beschouwde infrastructuur in verscheidene domeinen, waaronder defensie, energie, ruimtevaart, vervoer, gezondheid, elektronische communicatie, digitale infrastructuur, media, dataverwerking enzovoort.

Er zal een screening plaatsvinden vanaf een verwerving van meer dan 25% van de stemrechten en zelfs vanaf 10% wanneer de omzet van de geviseerde onderneming meer dan 100 miljoen euro bedraagt en het bedrijf behoort tot een als gevoelig beschouwde sector, zoals defensie, energie, cyberveiligheid, elektronische communicatie of digitale infrastructuur.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266