Vinden

Schuldsaldoverzekering: weggegooid geld?

Als het over consumentenkrediet gaat, is een schuldsaldoverzekering een duur product dat een povere dekking biedt, aldus de PS, die komt met cijfers uit een onderzoek van de FSMA, waaruit blijkt dat de verzekeraars jaarlijks voor dat type verzekering zowat 65 miljoen euro opstrijken.

Meer dan de helft van dat bedrag (53%) gaat naar kosten en commissielonen. De uitbetaling van schadevergoedingen is uiteindelijk goed voor slechts 12%. De rest is gemakkelijke winst voor de verzekeringsmaatschappijen, zeker omdat ze in een aantal gevallen nooit moeten tussenkomen.

Sommige kredietgevers en kredietbemiddelaars krijgen het immers voor elkaar de consument met schuldsaldoverzekeringen op te zadelen waarvan de toepassingsvoorwaarden op het ogenblik waarop het contract wordt gesloten, onmogelijk kunnen worden uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gepensioneerde of werkloze een inkomensverliesverzekering neemt.

De partij vraagt dan ook dat de consument beter wordt geïnformeerd en dringt er meteen ook op aan om een systeem in te voeren voor de automatische terugbetaling van de eenmalig betaalde premie wanneer het krediet wordt beëindigd en dat naar rato van de resterende looptijd van de lening.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437