Vinden

Schuldsaldoverzekering: weggegooid geld?

Als het over consumentenkrediet gaat, is een schuldsaldoverzekering een duur product dat een povere dekking biedt, aldus de PS, die komt met cijfers uit een onderzoek van de FSMA, waaruit blijkt dat de verzekeraars jaarlijks voor dat type verzekering zowat 65 miljoen euro opstrijken.

Meer dan de helft van dat bedrag (53%) gaat naar kosten en commissielonen. De uitbetaling van schadevergoedingen is uiteindelijk goed voor slechts 12%. De rest is gemakkelijke winst voor de verzekeringsmaatschappijen, zeker omdat ze in een aantal gevallen nooit moeten tussenkomen.

Sommige kredietgevers en kredietbemiddelaars krijgen het immers voor elkaar de consument met schuldsaldoverzekeringen op te zadelen waarvan de toepassingsvoorwaarden op het ogenblik waarop het contract wordt gesloten, onmogelijk kunnen worden uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gepensioneerde of werkloze een inkomensverliesverzekering neemt.

De partij vraagt dan ook dat de consument beter wordt geïnformeerd en dringt er meteen ook op aan om een systeem in te voeren voor de automatische terugbetaling van de eenmalig betaalde premie wanneer het krediet wordt beëindigd en dat naar rato van de resterende looptijd van de lening.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802