Vinden

Schenkingen via platforms ook aftrekbaar

Er is geen enkel bezwaar, zo laat de fiscus in een circulaire weten, om de giften die een erkende instelling via een online betaalplatform of een crowdfundingplatform ontvangt, onder het toepassingsgebied van de wettelijke bepalingen inzake de belastingvermindering voor geldelijke schenkingen te laten vallen.

De gift moet wel minstens 40 euro bedragen en alleen de erkende vereniging (en niet het betaalplatform) mag een fiscaal attest uitreiken. Wat de timing betreft, is het niet de datum van de transactie, maar die waarop de gift op de bankrekening van de erkende vereniging wordt ontvangen, die geldt als werkelijke datum van de storting van de gift.

Giften die aan het einde van het jaar werden gestort, mogen met instemming van de schenker wel worden beschouwd als giften van dat jaar, op voorwaarde dat het geld in één van de eerste drie werkdagen van het volgende jaar op de rekening van de erkende instelling komen.

Concreet moet een schenking aan een erkende instelling die op 30/12/2019 via een online betaalplatform werd gedaan, ten laatste op 03/01/2020 op de bankrekening van de erkende instelling staan als de schenker nog het belastingvoordeel wil krijgen voor het jaar waarin hij de betaling uitvoerde (2019).
Lees meer
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief