Vinden

Saneringskosten aftrekbaar

Een specifiek probleem oplossen via een wet die in de emotie van het moment is goedgekeurd, is zelden een goed idee. Vooruit, dat verontwaardigd was over de mogelijke belastingaftrekken als gevolg van de saneringsovereenkomst die in juli 2022 tussen het bedrijf 3M en verscheidene Vlaamse instellingen werd gesloten, diende een wetsvoorstel in om ervoor te zorgen dat de saneringskosten die werden gemaakt in het kader van een minnelijke overeenkomst met een overheid betreffende een saneringsverplichting, niet langer kunnen worden beschouwd als beroepskosten en dus ook niet meer aftrekbaar zijn.

De Raad van State maakte echter bezwaar, aangezien andere uitgaven in het kader van een transactie met een overheid, bijvoorbeeld inzake stedenbouw, wel degelijk aftrekbare beroepskosten kunnen zijn. Niets rechtvaardigt het verschil in behandeling, aldus de raad.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266