Vinden

Retroactief kadastraal inkomen

Nadat het door Europa werd veroordeeld omdat het eigenaars van vastgoed in het buitenland anders belastte dan wie onroerend goed bezit in eigen land, stond ons land voor een moeilijke keuze. Ofwel moest het het bestaande belastingsysteem, dat steunt op het kadastrale inkomen uit 1975, afvoeren, ofwel moest het voor vastgoed in het buitenland bepalen wat het kadastrale inkomen in 1975 was of had kunnen zijn.

De regering koos voor die laatste mogelijkheid en gebruikt daarbij een eenvoudige vraag als uitgangspunt: welke som moest men in 1975 via een aanvaardbare bankbelegging investeren om een bedrag te bekomen dat met de hedendaagse venale waarde overeenstemt? Elke eigenaar kent immers de huidige waarde van zijn eigendom, ofwel omdat hij het net gekocht heeft, ofwel door het met andere, vergelijkbare panden te vergelijken. Die waarde moet hij spontaan aangeven - er komen overigens boetes voor wie dat niet doet.

Met behulp van een corrigerende coëfficiënt, die 15,036 bedraagt voor 2020, is het mogelijk om het kadastrale inkomen uit 1975 te bepalen. Het vastgoed is echter niet in alle landen op dezelfde manier geëvolueerd. Ongeacht de situatie een zelfde coëfficiënt toepassen is weliswaar pragmatisch, maar is het ook rechtvaardig?
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992