Vinden

Responsabiliseringsbijdrage of -belasting?

De responsabiliseringsbijdrage, die verschuldigd is in geval van overdreven gebruik van het systeem van economische werkloosheid, was aanvankelijk alleen voor de bouwsector bedoeld, maar werd vervolgens naar alle sectoren uitgebreid. Maar vormt die heffing eigenlijk een belasting of een socialezekerheidsbijdrage?

Omdat het Arbeidshof op die vraag niet kon antwoorden, richtte het zich tot het Grondwettelijk Hof. Dat onderzocht naar goede gewoonte of de heffing bedoeld is voor de financiering van een socialezekerheidsstelsel en of de betaling ervan bijkomende rechten opent voor degene die ze verschuldigd is.

Die criteria worden echter alsmaar minder relevant, gezien de verschillende financieringsbronnen van de socialezekerheidsstelsels. Daar komt nog bij dat de klassieke socialezekerheidsbijdragen niet altijd recht geven op aanvullende sociale rechten die degene die de bijdragen verschuldigd is, ten goede komen.

Daarom besliste het Grondwettelijk Hof dat een door een overheid opgelegde heffing voortaan als een socialezekerheidsbijdrage moet worden gekwalificeerd als er een voldoende relevant verband is tussen degene die de bijdrage verschuldigd is en het collectief der sociaal verzekerden van wie de sociale bescherming mede door de bijdrage wordt gefinancierd. Op basis van dat nieuwe criterium oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de responsabiliseringsbijdrage geen belasting is.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837