Vinden

Responsabiliseringsbijdrage of -belasting?

De responsabiliseringsbijdrage, die verschuldigd is in geval van overdreven gebruik van het systeem van economische werkloosheid, was aanvankelijk alleen voor de bouwsector bedoeld, maar werd vervolgens naar alle sectoren uitgebreid. Maar vormt die heffing eigenlijk een belasting of een socialezekerheidsbijdrage?

Omdat het Arbeidshof op die vraag niet kon antwoorden, richtte het zich tot het Grondwettelijk Hof. Dat onderzocht naar goede gewoonte of de heffing bedoeld is voor de financiering van een socialezekerheidsstelsel en of de betaling ervan bijkomende rechten opent voor degene die ze verschuldigd is.

Die criteria worden echter alsmaar minder relevant, gezien de verschillende financieringsbronnen van de socialezekerheidsstelsels. Daar komt nog bij dat de klassieke socialezekerheidsbijdragen niet altijd recht geven op aanvullende sociale rechten die degene die de bijdragen verschuldigd is, ten goede komen.

Daarom besliste het Grondwettelijk Hof dat een door een overheid opgelegde heffing voortaan als een socialezekerheidsbijdrage moet worden gekwalificeerd als er een voldoende relevant verband is tussen degene die de bijdrage verschuldigd is en het collectief der sociaal verzekerden van wie de sociale bescherming mede door de bijdrage wordt gefinancierd. Op basis van dat nieuwe criterium oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de responsabiliseringsbijdrage geen belasting is.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren ikv COVID-19

Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis (Verschillende rapporten waarin de tussenkomsten van de federale regering en de gewesten worden besproken)

 

Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in vennootschapsbelasting 

Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in de vennootschapsbelasting

 

Loonkloof tussen vrouwen en mannen

De loonkloof tussen vrouwen en mannen: diagnose en determinanten

 

Wetstraat
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen COVID-19-pandemie

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie - BS 12 januari, p. 1.013

Wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie - BS 31 december, p. 126.491

Uitkering voor zelfstandigen bij onderbreking beroepsactiviteit ikv overlijden

Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van het overlijden van een familielid - BS 31 december, p. 127.803