Vinden

Reparaties: 6% in plaats van 21%

Veroudering is een vorm van verspilling, vindt het cdH. Daarom stelt de partij een reeks maatregelen voor, waaronder de verplichte vermelding op de verpakking van de levensduur en de reparatiemogelijkheden bij alle voor verkoop bestemde goederen.

Elke reclame voor een product moet bovendien in bevattelijke taal, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de levensduur van het product vermelden. Het cdH vraagt daarnaast dat de garantie voor de levensduur van het product met minstens twee jaar wordt uitgebreid, ook voor producten die door ondernemingen worden gerepareerd en ‘herverpakt’.

De termijn inzake het vermoeden van gebrek aan overeenstemming zou worden opgetrokken tot twee jaar. De fabrikanten en de invoerders zouden moeten waarborgen dat reserveonderdelen, gereedschap dat vereist is voor de herstelling en updatesoftware die onmisbaar is voor het gebruik van de goederen, beschikbaar zijn gedurende een periode welke door de Koning is bepaald, en om reparaties aan te moedigen zou de btw erop van 21% naar 6% worden verlaagd.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947