NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Register van beroepsverboden

Daar vraagt de N-VA opnieuw om. Weten met wie je te maken hebt, is immers belangrijk, aangezien de minimumvereisten inzake eigen vermogen die aan startende ondernemingen worden opgelegd, mettertijd afnemen.

In ons land worden beroepsverboden nergens geregistreerd, terwijl er in Frankrijk een fichier national des interdits de gérer (FNIG) wordt bijgehouden door de Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en in Nederland de Kamer van Koophandel de opgelegde bestuursverboden openbaar registreert. In het Verenigd Koninkrijk staan in het Register of disqualifications de namen vermeld van alle natuurlijke personen met een bestuursverbod enzovoort.

Het is belangrijk dat een dergelijk register openbaar is. Het volstaat immers niet om btw-fraudeurs in één EU-lidstaat te veroordelen tot een bestuursverbod om hen vervolgens geen strobreed in de weg te leggen bij het opzetten van een nieuwe btw-carroussel in een andere EU-lidstaat, zo stelt de N-VA.

De partij vraagt dan ook om binnen de ECB een digitaal register op te richten van personen voor wie een civielrechtelijk of strafrechtelijk beroepsverbod geldt. Dat register zou bovendien net als in het Verenigd Koninkrijk publiek toegankelijk moeten zijn.
Lees meer

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580