Vinden

Rechtsbijstandsverzekering aftrekbaar vanaf 1 september

Had men in de aanloop naar de verkiezingen bijbedoelingen bij de aankondiging dat de rechtsbijstandsverzekering binnenkort aftrekbaar zou zijn? Op basis van de eerste cijfers is de vraag alvast gerechtvaardigd.

De nieuwe verzekering verschilt namelijk van de oude en dekt niet dezelfde zaken. De minimale dekking is veel breder en omvat een tiental domeinen, waaronder bouw, echtscheiding maar ook fiscaal, administratief of arbeidsrecht. Van de huidige contracten zouden slechts 15% à 16% gelijkaardig gedekt zijn.

De minister schatte optimistisch in dat de gemiddelde verzekeringskosten met 200 euro zou stijgen. We zijn er nog lang niet en de voorgestelde maximale belastingverlaging – € 124 voor aanslagjaar 2020 – zal niet volstaan. Hoe dan ook komen enkel premies in aanmerking die vanaf 1 september zijn betaald.
Meer info via fisconet.be (Circulaire 2019/C/74)

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief