Vinden

Rechtsbijstand aftrekbaar

Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken, voerde de regering een belastingvermindering in voor premies betaald vanaf 1 oktober 2019. De op 1 september 2019 lopende, individueel afgesloten rechtsbijstandsverzekeringscontracten die, desgevallend na wijziging, aan de minimale voorwaarden in de wet van 22 april 2019 beantwoorden, komen eveneens in aanmerking.

Alleen de premies die zijn betaald vanaf 1 september 2019 kunnen echter recht geven op de vermindering. Voor het boekjaar 2020 bedraagt het maximaal aftrekbare bedrag 310 euro. Aangezien de maximale belastingvermindering 40% van het in aanmerking genomen bedrag is, komt de belastingvermindering neer op maximaal 124 euro (310 euro x 40%).

In principe moet elke verzekeraar een attest 281.63 bezorgen waarop het bedrag staat vermeld in vak X (Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering) onder code 2344-81.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501