Vinden

Rechtsbijstand aftrekbaar

Vergeet bij uw belastingaangifte het vak 2344-81 niet, waarin u voor maximaal 310 euro de premies kunt aangeven die u betaalde voor een individueel gesloten rechtsbijstandsverzekering. Op dat bedrag kent de fiscus een vermindering van 40% toe, wat uiteindelijk een besparing van 124 euro oplevert.

Het moet wel om een individueel gesloten verzekering gaan. Wanneer twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen een rechtsbijstandsverzekering sluiten, dan komen de betaalde premies niet in aanmerking voor een belastingvermindering. Ook bijkomende kosten, zoals rappelkosten of administratieve kosten (postzegels, drukwerk ...) mogen niet beschouwd worden als een deel van de premie.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979