Vinden

Recht op deconnectie uitgesteld tot april

In de wet van 3 oktober 2022 zijn diverse bepalingen betreffende arbeid opgenomen die inhouden dat werkgevers die minstens 20 werknemers in dienst hebben, het recht op deconnectie moeten garanderen voor hun medewerkers op tijdstippen dat die niet geacht worden te werken. Ze moeten bovendien de modaliteiten bepalen om dat te bereiken. Er moet een ondernemings-cao voor worden gesloten en neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid.

In die overeenkomst moeten de praktische modaliteiten zijn opgenomen voor de toepassing van het recht van de werknemer om bereikbaar te zijn buiten zijn werkuren, naast richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen die de rusttijden, het verlof, het privéleven en het familieleven van de werknemer helpen waarborgen. Als het onmogelijk is om een ondernemings-cao te sluiten, dan moet het arbeidsreglement gewijzigd worden.

De werkgever moet binnen de acht dagen vanaf de datum van inwerkingtreding een afschrift bezorgen aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie - Toezicht op de sociale wetten. Dat document kan ook online worden ingediend op deze website. Die verplichtingen vallen weg wanneer er een cao is gesloten binnen de sector waartoe de werkgever behoort of door de Nationale Arbeidsraad (NAR).

De bepalingen zouden in principe ten laatste op 1 januari 2023 moeten ingaan, maar rekening houdend met het moment van publicatie van de wettekst (10 november) is er een uitstel van drie maanden toegekend. De nieuwe deadline is nu dan ook april 2023.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266