NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Recht op deconnectie uitgesteld tot april

In de wet van 3 oktober 2022 zijn diverse bepalingen betreffende arbeid opgenomen die inhouden dat werkgevers die minstens 20 werknemers in dienst hebben, het recht op deconnectie moeten garanderen voor hun medewerkers op tijdstippen dat die niet geacht worden te werken. Ze moeten bovendien de modaliteiten bepalen om dat te bereiken. Er moet een ondernemings-cao voor worden gesloten en neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid.

In die overeenkomst moeten de praktische modaliteiten zijn opgenomen voor de toepassing van het recht van de werknemer om bereikbaar te zijn buiten zijn werkuren, naast richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen die de rusttijden, het verlof, het privéleven en het familieleven van de werknemer helpen waarborgen. Als het onmogelijk is om een ondernemings-cao te sluiten, dan moet het arbeidsreglement gewijzigd worden.

De werkgever moet binnen de acht dagen vanaf de datum van inwerkingtreding een afschrift bezorgen aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie - Toezicht op de sociale wetten. Dat document kan ook online worden ingediend op deze website. Die verplichtingen vallen weg wanneer er een cao is gesloten binnen de sector waartoe de werkgever behoort of door de Nationale Arbeidsraad (NAR).

De bepalingen zouden in principe ten laatste op 1 januari 2023 moeten ingaan, maar rekening houdend met het moment van publicatie van de wettekst (10 november) is er een uitstel van drie maanden toegekend. De nieuwe deadline is nu dan ook april 2023.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580