Vinden

Receptiekosten of publiciteitskosten?

Wanneer een evenement bedoeld is om producten of diensten bij potentiële klanten aan te prijzen, zijn de kosten ervoor volledig aftrekbaar, meende de vroegere minister van Financiën, maar het Hof van Cassatie denkt daar anders over.

Op 22 februari en 22 maart velde het hof immers arresten waarin het stelt dat receptiekosten altijd voor 50% aftrekbaar zijn, zelfs wanneer die kosten een publicitair doel hebben.

Het wetsartikel dat de aftrekbeperking voor receptiekosten op 50% vastlegt, zo verduidelijkte de huidige minister van Financiën in antwoord op een interpellatie, maakt geen onderscheid naargelang het oogmerk waarmee die uitgaven zijn gedaan. Het legaliteitsbeginsel in fiscale zaken, zo vervolgde hij, laat geen herkwalificatie van receptiekosten in publiciteitskosten toe.

Er komt binnenkort een circulaire in die zin.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117