Vinden

Profylactisch verlof voor COVID-19?

Om werknemers te kunnen vergoeden die niet op de werkplek mogen komen omdat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het COVID-19-virus, stelt de PS voor om dat laatste op te nemen in de lijst met profylactische verloven.

Profylactisch verlof is verlof dat bedoeld is om de verspreiding van een ziekte tegen te gaan. De in een koninklijk besluit opgenomen lijst met beoogde ziekten - difterie, tyfus, meningitis, polio, roodvonk, pokken enzovoort - is echter limitatief en tot nu toe maakt COVID-19 daar geen deel van uit.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634